Fysio- og ergoterapi

Ergoterapeuter ønsker å bidra til at personer med en funksjonsnedsettelse, grunnet skade eller sykdom, skal få leve et aktivt liv. Innbyggere, deres pårørende eller andre helsearbeidere kan ta kontakt med oss for råd og hjelp.

Fysioterapitjenesten i Nittedal kommune består av kommunale fysioterapeuter og private fysioterapeuter med driftstilskudd. Vi tilbyr både individuell og grupperettet fysioterapi ut fra medisinske behov. 

 

Fysio- og ergoterapitjenesten for barn og unge er en førstelinjetjeneste som betyr at foresatte, helsestasjon, barnehager, skoler og andre kan ta direkte kontakt ved behov for råd og bistand.

Pasienter som går til en fysioterapeut med driftstilskudd, vil betale en fastsatt egenandel definert i takstplakaten utarbeidet av HELFO. Det er en forutsetning med rekvisisjon fra lege for å få behandling av en fysioterapeut med driftsavtale.

Fra januar 2017 ble det gjort endringer i frikortordningen. Frikort blir nå sendt automatisk i posten når du har betalt 1990,- for helsetjenester under egenandelstak 2.

Informasjon om
egenandeler

Vis alle
Fant du det du lette etter?

Finn frem

 
Login for redigering