Bedre tverrfaglig innsats (BTI)

Bedre tverrfaglig innsats (BTI) er en modell Nittedal kommune innfører for å styrke arbeidet med barn, unge og familier. Handlingsveiledere, ulike verktøy, rutiner og en elektronisk stafettloggskal bidra til tidlig innsats og god samordning.

NB! Nettsidene til BTI er under utvikling

Arbeidet med å utvikle og innføre BTI-modellen i Nittedal kommune startet i 2016, og vil fortsette i årene som kommer. I 2017 er det planlagt å prøve ut modellen og høste erfaringer.

Etter hvert vil BTI omfatte alle ansatte i Nittedal kommune som kommer i kontakt med barn og unge gjennom sitt arbeid – fra svangerskap og opp til 24 år. Det omfatter blant annet helsestasjon, barnehager, skoler, PPT, barneverntjeneste og voksentjenester som psykisk helse og NAV.

Målet med BTI er å bidra til at barn og unge med behov for ekstra støtte og hjelp blir ivaretatt gjennom tidlig innsats, bedre samordning av tjenester og uten oppfølgingsbrudd og med dokumentert effekt.

Les mer om BTI i venstremenyen.

Sist endret 17.02.2017
Fant du det du lette etter?

Om oss

BTI skal styrke kommunens oppfølging av barn og unge som har behov for ekstra støtte og hjelp. Alle tjenester som jobber med barn og unge er involvert i arbeidet.

Gi din tilbakemelding

Kontakt

Prosjektleder

Leder for PPT

 
Login for redigering