Bedre tverrfaglig innsats (BTI)

Bedre tverrfaglig innsats (BTI) er en modell Nittedal kommune innfører for å styrke arbeidet med barn, unge og familier. Handlingsveiledere, ulike verktøy, rutiner og en elektronisk stafettloggskal bidra til tidlig innsats og god samordning.

Nettsidene til BTI er under utvikling.

Nittedal kommune er i gang med å innføre BTI-modellen for ansatte som jobber med barn og unge. I første omgang deltar tre skoler, to barnehager og hjelpetjenestene (PPT, Barnevernet, helsestasjonen og skolehelsetjenesten, fysio-ergoterapi for barn og unge), i tillegg til NAV, enhet for tilrettelagte tjenester og tildelingskontoret. I løpet av våren 2018 har alle som jobber med eller for barn og unge i Nittedal kommune vært gjennom fire dager opplæring i modellen og den digitale samhandlingsplattformen Stafettloggen. Målet er å fange opp og følge opp, sammen med foreldre, uten oppfølgingsbrudd og med dokumentert effekt, for alle barn og unge som trenger støtte fra kommunale tjenester.

Les mer om BTI i venstremenyen.

Sist endret 13.12.2017
Fant du det du lette etter?

Om oss

BTI skal styrke kommunens oppfølging av barn og unge som har behov for ekstra støtte og hjelp. Alle tjenester som jobber med barn og unge er involvert i arbeidet.

Gi din tilbakemelding

Kontakt

Prosjektleder
 
Login for redigering