Lytt

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Velkommen til kulturskolen

- kommunens kulturelle ressurssenter

Vi har idag ca. 400 instrumental-/sang-/visuell kunst-elever, og i tillegg når vi alle våre grunnskoleelever gjennom Blås i Skolen og Den kulturelle skolesekken.

Har du lyst til å:

 • Lære å spille et instrument
 • Synge
 • Musisere sammen med andre
 • Tegne/male
 • Delta på konserter/forestillinger.
 • Ha det gøy!

Vi står klare for å ta imot nettopp DEG!

Å lære en ny ferdighet tar tid og øvelse, men musikk- og mestringsgleden – den får du fra dag 1 sammen med oss.

For å sikre oss at dine forventninger til oss, og våre forventninger til deg er samkjørte – har vi laget en liten liste.

Dette forventer vi av eleven
 • Du møter presis og holder notene og instrumentet/utstyret ditt i orden.
 • Du øver jevnlig for å utvikle ferdighetene dine.
 • Du setter av tid både før og etter fast undervisningstid, slik at læreren får mulighet til å omorganisere undervisningen ved behov.
 • Du setter av tid til konserter eller forestillinger utenom ukentlig undervisning.
 • Melding om fravær gjøres direkte til lærer og evt organisasjon.
Dette forventer vi av foresatte
 • Dere oppmuntrer og støtter barna og legger til rette for daglig øving hjemme.
 • Dere kjøper inn noter og nødvendig utstyr etter avtale med læreren og evt organisasjon.
 • Dere hjelper barnet sitt med å møte presis og holde noter og instrument/utstyr i orden.
 • Dere tar kontakt med læreren dersom dere har spørsmål eller ønsker å komme med opplysninger.
 • Dere gir melding om fravær på forhånd direkte til lærer og evt organisasjon.
 • Dere overholder frister for innmelding, utmelding, betaling og søknader.
Dette kan du forvente av oss
 • Du får raskt svar på henvendelser.
 • Vi har profesjonelle lærerkrefter på høyt nivå.
 • Elevene får minst 20 min. pr. uke og et variert pedagogisk opplegg.
 • Elevene får mange muligheter til å opptre alene eller sammen med andre.
 • Som hovedregel får hver elev anledning til opplæring på bare ett instrument.

Kulturskolens tilbud

Kulturskolens visjon er å fremme glede i skapende virksomhet og bidra til kunstnerisk utvikling, personlig vekst og et meningsfylt liv.

Det er et mål at kulturskolen skal gi undervisning i kulturuttrykkene musikk, drama og billedkunst, og at alle barn og unge som ønsker det skal få elevplass direkte eller gjennom frivillige organisasjoner.

Skolen skal være en ressurs- og kompetansesenter for det frivillige kulturlivet i Nittedal, grunnskolene og barnehagene. Kulturskolen skal ha koordineringsansvaret for Den kulturelle skolesekken.

Kulturskolen har følgende tilbud for barn og unge

Visuell kunst

Undervisning i visuell kunst foregår i samarbeid med og i lokalene til Galleri Würth på Gjelleråsen.

Undervisningen omfatter det meste innen visuell kunst, med bruk av mange ulike materialer og teknikker, tegning, maling, keramikk, skulptur, video med mer

Stryk i skolen

Alle elever på 2. trinn i Nittedal får instrumentopplæring på fiolin, som del av den ordinære musikkundervisningen på skolen.

Elevene spiller konsert på skolen for elevene og for foreldrene sammen med Nittedal strykeorkester i Kulturverket Flammen.

Tilbudet er gratis

Blås i skolen

Alle elever på 3. trinn får instrumentopplæring på trompet og baryton, som del av den ordinære musikkundervisningen på skolen.

Elevene spiller konsert på skolen for elevene og for foreldrene på ettermiddagen.

Ulike kurs og insturmentopplæring

Alle elever på 3.-7. trinn, får tilbud om ulike kurs etter skoletid.

Opplæring på følgende instrumenter:

 • Piano
 • Fløyte
 • Waldhorn
 • Sang
 • Fiolin
 • Klarinett
 • Baryton
 • Gitar
 • Bratsj
 • Saxofon
 • Tuba
 • Cello
 • Trompet
 • Slagverk
 • Kontrabass
 • Trombone
 • Obo

Mer informasjon om Kulturskolens Undervisningstilbud

 

Vår virksomhet baseres på følgende prinsipper:

 • Opplæring i samsvar med evner og forutsetninger
 • Gode mestringsopplevelser
 • Synliggjøring av enkeltmennesket i et godt fellesskap

Forutsettning

Skal man lære seg å spille et instrument, så er det mulig kun med en betydelig egeninnsats. I praksis betyr det å øve og å få gode øvevaner så tidlig som mulig.

Alle som kjøper undervisning gjennom kulturskolen må ha tilgang til eget instrument.

Hvis kulturskolen avlyser undervisningen mer enn to ganger pr. semester, tilbyr vi redusert kontingent direkte til eleven eller evt gjennom organisasjonen eleven er tilknyttet.

Eleven blir satt på venteliste dersom det ikke er ledig plass, men ingen kan melde seg på før oppstart i 1.klasse.

Barnet må være fylt 5 år for å søke kulturskolen.

Elever kan tas opp fra 1.klasse på piano, fra fylte 8 år på gitar og fra fylte 10 år på sang.

Tilbud i skole og SFO-tiden

Stryk i Skolen

Alle elever på 2.trinn i Nittedal får instrumentopplæring på fiolin som del av den ordinære musikkundervisningen på skolen.

Stor stas når elevene spiller konsert på skolen for elevene og for foreldrene, sammen med Nittedal strykeorkester i Kulturverket Flammen.

Lærere fra kulturskolen er Mari Ystanes Fjeldstad og Cathrine Rossbach Heier.

Blås i Skolen

Alle elever på 3. trinn får instrumentopplæring på trompet og baryton, som del av den ordinære musikkundervisningen på skolen.

Stor stas når elevene spiller konsert på skolen og for foreldrene på ettermiddagen.

Lærere fra kulturskolen er Britt Haaland og Sonoko Strømsnes.

Våre samarbeidspartnere

Undervisning på strykeinstrumenter og korspinstrumenter foregår i nært samarbeid med Nittedal strykeorkester og de tre skolekorpsene.

Elevene melder seg inn i sin lokale organisasjon, og undervisningen organiseres gjennom organisasjonen.

Ta kontakt med følgende organisasjoner:

Søndre Nittedal Skolekorps

Rotnes Skolekorps

Hakadal skolekorps

Nittedal Strykeorkester

Kontaktinfo

Anne Mette Johannesen
Kulturskolerektor
Tlf: 97 06 95 96
E-post

Vi tilbyr undervisning i musikk og visuell kunst med profesjonelle og høyt kvalifiserte pedagoger og musikere.

De ansatte setter sin ære i å skape en læringssituasjon hvor inspirasjon, motivasjon, mestring og opplevelse settes i høysete.Kalender

Se flere