Lytt

SØRLI SKOLE
Sørli skole ligger idyllisk til ved grensen av Nordmarka. Marka brukes aktivt og er en kilde til glede, nytte, helse og læring.
Skolen har ca. 400 elever fra 1.-7. trinn og et veldrevet SFO- tilbud for 1.-4. trinn.
Vi har fokus på å skape et godt og trygt læringsmiljø hvor elevene har gode vilkår for å utvikle seg faglig, sosialt og emosjonelt. Skolens visjon er: Lek, læring og livsmestring. 

Livsmestring er ett av nøkkelordene i ny læreplan- kunnskapsløftet 2020. Vi har som mål å utruste elevene til å mestre livene sine. Vår tanke er at det å håndtere både «medgang og motgang» er relevant i alle fag og livsområder. Foreldrene er en viktig ressurs og skolen vil i samarbeid med foreldrene hjelpe elevene til å utvikle ferdigheter som de trenger for å handle kompetent i sosiale-sammenhenger.

Skoleruta 

Skoleruta 2023-2024

Kontaktinformasjon - administrasjonen

Rektor:
Eva Britt Rem
Telefon: 67 06 22 80 / 930 13 876
Epost: eva.britt.rem@nittedal.kommune.no

Saksbehandler:
Nina Sæther
Telefon: 67 06 22 70 
Epost: nina.saether@nittedal.kommune.no

Inspektør 2 - 4:

John - Ludvig Valen
Telefon: 67 06 22 74 / 926 86 097
Epost: john-ludvig.valen@nittedal.kommune.no

Inspektør 5 - 7:
Svanhild Hay (fra 21.02.24)
Telefon: 67 06 22 73 
Epost: svanhild.hay@nittedal.kommune.no

SFO-leder og inspektør for 1. trinn:

Christer Mørkved
Telefon: 67 06 22 74
Epost: christer.morkved@nittedal.kommune.no

Kontaktinformasjon - skolehelsetjenesten

Helsesykepleier, ansvarlig for 6. og 7. trinn:
Anette Stene
Telefon: 940 20 540
Epost: anette.stene@nittedal.kommune.no
Tilstede på skolen hver torsdag og fredag. 

Helsesykepleier, ansvarlig for 1. - 5. trinn:
Britt Kandola
Telefon: 47488276
Epost: britt.kandola@nittedal.kommune.no
Tilstede på skolen hver mandag – torsdag og annenhver fredag.

Kontaktinformasjon - ansatte

Kontakt mellom skole og hjem skal primært skje via Visma Flyt Skole (nettside eller appen).

Sosial plan 

Sosial plan for Sørli skole

Utviklingsplan 

Skolens utviklingsplan skoleåret 2023-2024

Virksomhetsplan

Skolens virksomhetsplan 2023

Skolens satsningsområder
  • Inkluderende læringsmiljø
  • Bedre tverrfaglig innsats - BTI
Klassenes start- og sluttider

Timeplan 

Foreldrekontakter 2023-2024

Skoleåret 2023-2024

Møteplan FAU, SU og elevrådet skoleåret 2022-2023

Møteplan FAU og SU

FAU

Leder: Maiken Christin Bakken
Nestleder: Christian Tjøstheim 
Sekretær: Lisa Ødemark 
Kasserer: Aleksander Rikard Storvestre

Årshjul for FAU

Sykling til skolen - Anbefalinger fra FAU

Referat skoleåret 2023-2024:

Referat FAU 12.03.2024

Referat FAU 15.01.2024

Referat FAU 16.10.2023

Referat FAU 04.09.2023

 

Referat skoleåret 2022-2023:

Referat FAU 09.05.2023

Referat FAU 14.03.2023

Referat FAU 10.10.2022

Referat FAU 31.08.2022

 

Referat skoleåret 2021-2022:

Referat FAU 22.03.2022

Referat FAU 23.11.2021

Referat FAU 12.10.2021

Referat FAU 14.09.2021

Referat skoleåret 2020-2021

Referat FAU 12.05.2021

Referat FAU 10.03.2021

Referat FAU 13.01.2021

Referat FAU 28.10.2020

Referat FAU 02.09.2020

Referat skoleåret 2019-2020:

Referat FAU 03.06.2020

Referat FAU 06.05.2020

Referat FAU 04.03.2020

Referat FAU 14.01.2020

Referat FAU 23.10.2109

Referat FAU 28.08.2019

Referat skoleåret 2018-2019:

Referat FAU 06.03.2019

Referat FAU 10.10.2018

Referat FAU 23.08.2018

SU/ SMU

REPRESENTANTER

FAU-leder: Maiken Christin Bakken
Elevrådsrepresentanter
Lærerrepresentanter: Åse Marie Sandmark og Sigrun Orderdalen Stamnes
Andre ansatte: Jana Misurova
Sekretær/rektor: Eva Britt Rem
Foreldrerepresentant: Christian Tjøstheim
Kommunestyrets representant: Tina Kucina (Ap)

 

Referat SU skoleåret 2023-2024:

Referat 13.03.24

Referat 17.01.24

Referat 29.11.23

Referat 27.09.23

Referat SU skoleåret 2022-2023:

Referat 10.05.2023

Referat 15.03.2023

Referat 18.01.2023

Referat 10.11.2023

Referat 28.09.2022

 

Referat skoleåret 2021-2022:

Referat 11.05.2022

Referat 16.03.2022

Referat 19.01.2022

Referat SU 10.11.2021

Referat SU 15.09.2021

Referat skoleåret 2020-2021:

Referat SU 19.05.2021

Referat SU 17.03.2021

Referat SU 20.01.2021

Referat SU 04.11.2020

Referat SU 02.09.2020

Referat skoleåret 2019-2020:

Referat SU 02.06.2020

Referat SU 21.04.2020

Referat SU 15.01.2020

Referat SU 30.10.2019

Referat SU 04.09.2019

Referat skoleåret 2018-2019:

Referat SU 22.05.2019

Referat SU 13.03.2019

Referat SU 23.01.2019

Referat SU 14.11.2018

Referat SU 19.09.2018

 

Bilder av Sørli skole

Bildene er tatt av ECT AS v/Thomas Mood Hummel

Sørli skole SFO

Kontaktinformasjon

SFO - leder
Telefon: 67 06 22 74
Epost: christer.morkved@nittedal.kommune.no

SFO Base 1
1. trinn Telefon: 902 81 869
2. trinn Telefon: 940 23 927

SFO Base 2
3.- 4. trinn Telefon: 902 74 254

Kontakt med SFO

Dagsaktuelle beskjeder skrives inn i visma før klokken 10 gjeldende dag. Dette gir trygghet og forutsigbarhet for barna.

Brukerveiledning visma skole flyt ligger til venstre i menyen under kommunal SFO-info.

I tidsrommet 12-15.30 prioriteres barnegruppen på bekostning av telefoner.

SFO Leder kan nås før klokken 12 på mail og telefon.

Generell organisering av Sørli SFO

Klassene i skolen beholdes som grupper i SFO på de to minste trinnene, men klassene er sammen som trinn hver dag. Tredje og fjerde klasse organiseres trinnvis. Hver gruppe har to-tre uteområder og en-to områder inne å velge mellom, hver dag. (Basketbanen, hundremeterskogen, klasserom, gymsal, bibliotek, SFO-kjøkken etc.)

I første og andre klasse øver vi mye på sosiale ferdigheter, bygger samhold, vi leker og utforsker verdenen inne i skolen og utenfor skolen.

På tredje og fjerde klasse har vi forskjellige temadager i løpet av uken, se mer under “Organiserte aktiviteter 2022-2023"

Vi har stort fokus på ansvarliggjøring av hver enkelt ansatt. Vi tror på involverte ansatte med eierskap til sitt arbeid. Vi mener nær kontakt mellom ansatte med hovedansvar for en konkret gruppe barn gir trygge og utviklende rammer.  

Gratis kjernetid i SFO 1. klasse  

12 timer gratis kjernetid etter skolen. 

De med gratis kjernetid har ikke mulighet til å benytte morgen-SFO. 

Kommunestyret har vedtatt at kjernetiden er fastsatt til 2,5 timer etter skoleslutt man-tor og 2 timer etter skoleslutt på fredager. Dette gir følgende hentetider for Sørli SFO. 

Hentetider gratis kjernetid: 

Mandag: 16:00 
Tirsdag: 15:30 
Onsdag:15:30 
Torsdag:15:30 
Fredag:15:00 

Gratis kjernetid teller som èn dag i høstferie og èn dag i vinterferie.

Morgen-SFO

7.00-8.15

Møt opp ved SFO-inngangen i A-bygget. (Ved SFO-kjøkkenet)
Det serveres grøt mellom 7.30-8.00
På morgenSFO kan man ha en rolig start på dagen, eller gå i gymsalen og få ut litt energi.

Primærkontakt 

Primærkontakten hos Sørli SFO ligner kontaktlæreren i skolen. Primærkontakten er den med tettest kontakt med ditt barn og deg som forelder. Primærkontakten har ansvar for planlegge uken til klassen, med involvering fra barna. Primærkontakt sender ukes-hilsen til foreldre en gang i uken.

1A: Ronny og Per
1B: Mahmoud og Firii
2A: Ingrid, Jana og Eir
2B: Ann-Christin og Cerina
Base 2: Antoniet, Sondre, Kifah, Marius og Berit

Kvalitetstid 

 

På Sørli SFO har vi kvalitetstid. Kvalitetstiden gir barn og ansatte nødvendig ro til å være tilstede og være sammen om gjøremål og aktiviteter. Kvalitetstiden rydder plass til kvalitet hos Sørli SFO.

 

Vi håper alle foreldre blir med på samarbeidet, da dette er en av grunnstolpene for kvaliteten på Sørli SFO. Kvalitetstiden vernes av hente og gå-tider. Barna har mulighet til å gå eller bli hentet ved skoleslutt. Legetimer og faste fritidsaktiviteter er eksempler hendelser som gir åpning for avtaler innenfor kvalitetstiden.

Hver fredag har vi et «slippe unna rushet»-tidspunkt for henting og hjemgåing.

 

Hente/gå-tider

Man – tor skoleslutt, 15.30-17
Fredag skoleslutt, 14 og 15.30-17

Basisaktiviteter

Aktiviteter som tilbys gjennom hele uken: Forming, lego, pluss pluss, tegning, spill, perler, Polydron magnetisk og uteleker.

Organiserte aktiviteter 2022-2023

Gymsal (alle), Bibliotek (alle)

 

1.klasse: Tur-tirsdag, Danseverket (ekstern), Sjakk, Kreativt Verksted

 

2.klasse: Tur-tirsdag, Danseverket (ekstern), Animasjon

 

3.klasse: SFO Magasinet (elektronisk magasin), Tur-tirsdag, Kunst & Håndverk, Miljøagentene, HitsBykids, Animasjon.

 

4.klasse: Kodeklubb, Tur-tirsdag, Animasjon, HitsByKids, Teknisk torsdag, Sørlipodden (podcast).

 

Tirsdag = Turdag 

Vi går på tur i skogen hver tirsdag, vi spiser ute.

Lek 

På Sørli SFO tenker vi at lek har stor egenverdi i seg selv. Med det mener vi at leken blant annet gir barnet følelsen av glede, tilhørighet, den vekker nysgjerrighet, skaper kreativitet og gir barnet muligheten til å finne sine personlige uttrykk. Utviklingsmessig stimuleres alle sider av et barns utvikling gjennom leken. Alt i fra språklig, kognitivt, emosjonelt, sosialt og motorisk. Her skapes også nødvendige relasjoner og vennskap, som er avgjørende for at barna skal oppleve trygghet og trivsel i sin hverdag. Videre vet vi også at det alltid vil oppstå friksjoner barna mellom, på den måten får barnet mangfoldige erfaringer både med å sette grenser for seg selv, løse utfordringer, innrette seg og ta sine egne valg. Lek skjer naturlig og spontant, vi har den rundt oss og kan finne den frem når som helst. Derfor tenker vi at det er ekstra viktig å verne om og gi tilstrekkelig tid til den frie leken.

Samarbeid skole –SFO

Miljøveileder deltar jevnlig på trinnmøter på 1. og 2. trinn.

SFO Leder deltar jevnlig på trinnmøter på 3. og 4. trinn.

Kontaktlærer og primærkontakt er tilgjengelig for hverandre i det SFO overtar klassen ved skoleslutt.

Inspektør 1.-4, SFO leder og miljøveileder har ukentlig møtepunkt.

SFO Leder har ukentlig møte med rektor, undervisningsinspektører og saksbehandler.

SFO Leder og miljøveileder deltar på ressursteam-møter.

Konflikthåndtering 

Barna blir tatt på alvor av voksne som respekterer barnets syn på saken. Barna ansvarliggjøres og involveres i håndteringen av konflikten. Begge parter får mulighet til å fortelle sin historie. Vi er ikke så opptatt av «unnskyld», heller hvilke valg som er gjort i situasjonen, kunne/burde det vært tatt andre valg og hva vi kan lære av situasjonen. SFO leder/miljøveileder følger opp enkeltbarn og grupper ved behov.

Instagram

Følg Sørli SFO på Instagram! Visuelle drops fra livet på SFO.

Sørlipodden

Sørli SFO sin egen podcast! 4.klasse på SFO gir ut en episode hver siste fredag i måneden. Podcasten er tilgjengelig på Spotify og Google Podcast. Sørlipodden gir deg et unikt innblikk i hverdagen på SFO.

Åpningstider

Mandag – fredag kl. 07-17

Stengt:
Romjulen 
Påsken 
Hele juli 
Tre planleggingsdager (egen informasjon)

 

Læringsmiljø

Trygghet og trivsel er grunnlag for all læring. Fokuset på et godt læringsmiljø og utvikling av elevenes sosiale kompetanse har derfor høy prioritet. 

Lokalt arbeid med Læringsmiljø

Plan for sosial læring

Arbeid med læringsmiljø i nittedalsskolen

Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier, ansvarlig for 6. og 7. trinn:
Anette Stene
Telefon: 940 20 540
Epost: anette.stene@nittedal.kommune.no
Tilstede på skolen hver torsdag og fredag. 

Helsesykepleier, ansvarlig for 1. - 5. trinn:
Britt Kandola
Telefon: 474 88 276
Epost: britt.kandola@nittedal.kommune.no
Tilstede på skolen hver mandag – torsdag og annenhver fredag.Postadresse
Helsestasjon og skolehelsetjenesten
Postboks 63
1483 Haga

Skolehelsetjenestens tilbud

Velkommen til skolens bibliotek

Vi har et kjempefint bibliotek og mediatek på Sørli skole. Det er et lyst og luftig rom med store vinduer ut mot skogen. Det er utstillinger av populær barnelitteratur, samt avis og tidsskrifter.

Skolen er opptatt av å tilby de siste populære bokseriene, bøker til ulike nivå og alderstrinn, lettlestebøker samt et godt utvalg av faktabøker. Dette fremmer leseiver og leseglede.

I tillegg er det fine sittegrupper, arbeidsbenker og pc`er som elevene kan bruke til ulike oppgaver.

Biblioteket er betjent fire timer i uka.

Klassene har ukentlig faste besøkstider for lån og innlevering av bøker.

Reglement for utlån i skolebiblioteket
  1. Vær alltid med en voksen på biblioteket.
  2. Du kan låne maksimalt 2 bøker om gangen.
  3. Bøkene du låner er ditt ansvar. OBS! Skal din venn låne boka etter deg, må dette alltid registreres på nytt i bibliotekets datasystemer.
  4. En bok som blir borte eller ødelagt må erstattes med et nytt eksemplar av samme bok, eller med kr 200,-
  5. Husk å være stille når du er på biblioteket. Her sitter det andre elever og jobber med skolearbeid.
  6. Hjelp til med å holde biblioteket ryddig.

Kontaktinfo

Sørliveien 52
1482 Nittedal

Tlf: 67 06 22 70
Epost:
sorli.skole@nittedal.kommune.no

Eva Britt Rem
Rektor
Tlf: 67 06 22 80
Tlf: 930 13 876
Epost:
eva.britt.rem@nittedal.kommune.no

SFO
Leder:
Christer Mørkved

Tlf: 67 06 22 74 
Åpningstid SFO: 07.00-17.00


Meld fra om skolemiljø


Aktuelt

Mer aktuelt

Kalender

Se flere