Lytt

Korona og smittevern

Kulturverket Flammens viktigste målsetning er å gi publikum gode kulturopplevelser i trygge omgivelser. Vi vil overholde de smittevernregler som til enhver tid gjelder. Dette omfatter forsterket renhold, avstandsregler og tiltak som reduserer kontakt og smittefare.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?Retningslinjer for smittevern 
i fb med koronapandemien

Smittevern – et felles ansvar
• Smittevern er et felles ansvar for Kulturverket Flammens ansatte, leietakere, artister og publikum. Det aller viktigste publikum, utøvere og ansatte kan gjøre for å bidra, er å holde seg hjemme ved det minste snev av sykdom.

Informasjon og tilrettelegging for god hygiene
• Vi har skilting og merking av avstandsoppfordringer i foajeen.
• Det er lett synlige plakater om viktigheten av god hånd- og hostehygiene i foaje, garderober og toaletter. 
• Vi spiller av velkomstmelding med smittevernsinfo før alle forestillinger.
• Vi oppfordrer alle til å kjøpe billetter på nett.
• De som kjøper billetter eller mat/drikke over disk oppfordres til å bruke kort, for å minimere berøring via kontanter.

Hygiene og renhold
• Vi foretar er sjekk på at det er nok såpe og tørkepapir tilgjengelig ved alle håndvaskstasjoner og toaletter før arrangementer.
• Vi har berøringsfrie dispensere med antibak i foajeen, og sjekker at disse er fylt opp før arrangementer. 
• Vi rengjør berøringspunkter, som trappegelender inne i salen og i foajeen, før forestilling, i pausen og etter forestilling.
• Vi rengjør alle armlener på publikumssetene etter forestilling. 
• Dette kommer i tillegg til daglig renhold utført av profesjonelle – der særlig berøringsflater renholdes ekstra.

Avstand og trygghet for publikum
• Vi lar alle dører stå i åpen posisjon ved innslipp til salene, slik at berøring av døråpnere reduseres.
• Vi fordeler innslipp og utslipp til og fra Storsalen på tre innganger, og gjør innslippet puljevis ved godt besøkte forestillinger.
• Alle artister, instruktører og de som er tilknyttet produksjonen holder seg backstage før og etter forestilling, og benytter ikke publikumsinngangene til salen.
• Alle som skal være til stede i salen under forestilling, må ha plassbillett (kjøpt billett eller fribillett) eller være på jobb for Flammen eller evt som innleid teknisk personell.
• Vi låser av det antall amfiseter som er nødvendig for at gjeldende avstandsregler skal følges. 
• Det skal være minimum 2 meter mellom artister på scenen og publikum på første rad.
• Vi har vakter ved toalettene i pausene på forestillinger når det anses som nødvendig, vaktene påser at det er god avstand i køene.

Trygghet for leietakere og aktører
• Alle leietakere  har selv ansvaret for å følge gjeldende smittevernregler, og videreformidle detaljert informasjon om smittevernregler til alle i sitt ensemble. Dette gjelder også gjeldende avstandsregler på scenen under forestillinger.
• Alle leietakere som har publikumsrettede arrangementer, må foreta en ROS-analyse (risiko og sårbarhet) for sine arrangementer.

Smittesporingsgrunnlag
• Alle arrangører i Kulturverket Flammen har ansvar for å føre lister med navn og kontaktinfo (mobilnummer eller evt epostadresse) på alle som er til stede på arrangementer. Dette gjelder både øvelser, møter, lukkede arrangement og publikumsarrangementer. Disse listene skal makuleres etter ti dager for publikumsarrangementer.
• Så langt som mulig skal det også føres oversikt over hvilke seter de ulike personene på arrangementet har sittet i, slik at ved et evt påvist smittet publikummer, skal det være enkelt å varsle alle i to meters radius rundt vedkommende.
• Ved billetterte arrangementer vil det automatisk foreligge epostadresse til alle som har kjøpt billett på nett. Ved salg av billetter over disk – i biblioteket eller billettkiosken – skal også navn på billettkjøper med mobilnummer noteres. Denne listen skal gis daglig leder før arrangementets start.

Følger fortløpende råd
• I den pandemisituasjonen vi står i, kan endringer i smittesituasjon, råd og regler endres raskt. Det innebærer at selv om vi planlegger for et bredt program, så er vi forberedt på å måtte utsette eller avlyse arrangementer på kort varsel – om det er den anbefalte eller pålagte løsningen.
• Vi gir refusjonsgaranti, det betyr at det er trygt å kjøpe billetter hos oss. Blir forestillingen avlyst, får publikum tilbakebetalt hele billettsummen, minus gebyret på 15 kroner. Blir forestillinger utsatt, gjelder billetten til ny dato.

 

 


Publisert: 02.09.2020 15.35
Sist endret: 26.10.2020 21.43