Aktuelt

 
 

Kalender

Kursportal

I listen nedenfor finner du ulike kurs for deg som innbygger, som de ulike virksomhetene i kommunen har ansvar for.  

 

Sist endret 12.12.2014
Kursportal

Et kurs basert på empowerment, kognitiv teori og mindfulness.

Opplever du at livet er blitt "grått og trist" i alderdommen? Trenger du hjelp for å mestre hverdagen på en god måte igjen?

Bassengtrening er et behandlingstilbud for deg som trenger å øke eller bevare funksjonsnivå. Tilbudet er ledet av fysioterapeut, enten i gruppe eller individuelt. Bassengtreningen foregår på Døli pleie- og omsorgssenter.

*Krever henvisning fra lege.

Kurset er et kostholdskurs som er bygget på de nasjonale anbefalingene for ernæring.

*Krever frisklivsresept (PDF, 141 kB)

 

Mange foreldre synes det er utfordrende å gi barna sine trygghet og god oppvekst. Foreldreveiledningskurset Circle of Security (COS), trygghetssirkelen, skal gi dere som foreldre verktøy til å forstå bedre hvilke behov barn har, hvilke signaler de gir og hva vi kan gjøre for å møte disse behovene bedre.

Kurset hjelper deg til å finne veien ut av det du sliter med. Du møter 8-10 ungdommer i lignende situasjon og helsesøstre som er spesielt trent til å holde slike kurs.  

Kurs for personer med lungesykdom- astma eller mild til moderat kols.

*Krever frisklivsresept.

Kurset er lagt opp som undervisning hvor deltakerne lærer en kognitiv forståelsesmodell og tilhørende teknikker og metoder rettet mot å mestre belastninger knyttet til både arbeid og privatliv.

Kurset bygger på kognitiv sosial læringsteori og målet er å bidra til økt mestring av depresjon samt redusere risikoen for tilbakefall.

Pårørendeskolen i Nittedal arrangerer kurs vinteren 2017 på Markerud gård. Dette er et kurstilbud for pårørende og nære venner til personer med demens.

 

Styrke- og balansegruppe er for hjemmeboende som har redusert balanse og er redd for å falle. De foregår på Døli pleie- og omsorgssenter og på Skytta bo- og servicesenter.

 

Søvnskolen formidler oppdatert kunnskap om søvn og gir deltakerne råd for å bedre søvn og søvnvaner.

Kurset er basert på motiverende samtale og foregår i gruppe.

*Krever frisklivsresept.

Er du mellom 12 og 16 år og ikke deltar i organisert fysisk aktivitet? Da er dette tilbudet for deg. 

Vis alle
Fant du det du lette etter?
Login for redigering