Aktuelt

 
 

Kalender

Kursportal

I listen nedenfor finner du ulike kurs for deg som innbygger, som de ulike virksomhetene i kommunen har ansvar for.  

 

Sist endret 12.12.2014
Kursportal

Et kurs basert på empowerment, kognitiv teori og mindfulness.

Opplever du at livet er blitt "grått og trist" i alderdommen? Trenger du hjelp for å mestre hverdagen på en god måte igjen?

Bassengtrening er et behandlingstilbud for deg som trenger å øke eller bevare funksjonsnivå. Tilbudet er ledet av fysioterapeut, enten i gruppe eller individuelt. Bassengtreningen foregår på Døli pleie- og omsorgssenter.

 

Kurset er et kostholdskurs som er bygget på de nasjonale anbefalingene for ernæring.

*Krever frisklivsresept (PDF, 141 kB)

 

Mange foreldre synes det er utfordrende å gi barna sine trygghet og god oppvekst. Foreldreveiledningskurset Circle of Security (COS), trygghetssirkelen, skal gi dere som foreldre verktøy til å forstå bedre hvilke behov barn har, hvilke signaler de gir og hva vi kan gjøre for å møte disse behovene bedre.

Kurset hjelper deg til å finne veien ut av det du sliter med. Du møter 8-10 ungdommer i lignende situasjon og helsesøstre som er spesielt trent til å holde slike kurs.  

Kurs for personer med lungesykdom- astma eller mild til moderat kols.

 

Kurset er lagt opp som undervisning hvor deltakerne lærer en kognitiv forståelsesmodell og tilhørende teknikker og metoder rettet mot å mestre belastninger knyttet til både arbeid og privatliv.

Kurset bygger på kognitiv sosial læringsteori og målet er å bidra til økt mestring av depresjon samt redusere risikoen for tilbakefall.

Et tilbud til deg som har en nærperson som strever psykisk og/eller har problemer med rusmidler.

 

Et tilbud til deg som har en nærperson med autisme - funksjonsnedsettelse - utviklingshemming

Pårørendeskolen i Nittedal arrangerer kurs vinteren 2018 på Markerud gård, og er et kurstilbud for deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom.

Velkommen til seminar om igangsetting av selvorganiserte selvhjelpsgrupper

Styrke- og balansegruppe er for hjemmeboende som har redusert balanse og er redd for å falle. De foregår på Døli pleie- og omsorgssenter.

Søvnskolen formidler oppdatert kunnskap om søvn og gir deltakerne råd for å bedre søvn og søvnvaner.

Kurset er basert på motiverende samtale og foregår i gruppe.

*Krever frisklivsresept.

Vis alle
Fant du det du lette etter?
Login for redigering