Rådmann Finn Christian Brevig

brevig_1500.jpg

Leder den daglige driften av Nittedal kommune, etter delegasjon fra kommunens øverste politiske organ, kommunestyret.

Kommunalsjef Kristin Hurthi

kristin_1500.jpg

Kommunalsjef for miljø og samfunnsutvikling har ansvar for fagfeltene plan, byggesak, kommunalteknikk, landbruk og miljøvern.

kristin.hurthi@nittedal.kommune.no
mob 404 48 771

Kommunalsjef Anne Lindalen

anne_1500.jpg

Kommunalsjef helse og velferd har ansvar for fagfeltene eldreomsorg, psykisk helse, rus, flyktningearbeid, forebyggende helsearbeid og omsorg for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

anne.lindalen@nittedal.kommune.no
mob 917 72 610
 

Stabssjef Erling Kristiansen

erling_1500.jpg

 

Kommunalsjef for stab- og støttesektoren har overordnet ansvar for personal, IKT, arkiv, kommunikasjon, juss og økonomi.

erling.kristiansen@nittedal.kommune.no
mob 481 61 441

Ass. kommunalsjef Karen Pinholt

karen_1500.jpg

 

 

Assisterende kommunalsjef for oppvekst og utdanning

karen.pinholt@nittedal.kommune.no
mob 915 91 473

Kommunalsjef Andreas Halvorsen

andreas_1500.jpg

 

Kommunalsjef for prosjekt og samordning


andreas.halvorsen@nittedal.kommune.no
mob 924 09 617

Økonomisjef Inge Bjur Halvorsen

ingebjur_1500.jpg

 

Økonomisjef

Har overordnet ansvar for budsjett, regnskap og innkjøp.

inge.bjur.halvorsen@nittedal.kommune.no
mob 920 25 111

Fant du det du lette etter?
 
Login for redigering