Høringer og kunngjøringer

Planer og forskrifter som nå er ute til høring og offentlig ettersyn og kunngjøringer finner du her: 

Sist endret 19.10.2016
Høringer og kunngjøringer

 

Formannskapet behandlet i møte 16.01.2017, forslag til reguleringsplan for Nittedal stasjon og fattet følgende vedtak:

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-11 legges forslag til reguleringsplan for Nittedal stasjon, som vist på plankart datert 17.05.2016 med tilhørende planbestemmelser og planbeskrivelse, ut på offentlig ettersyn/høring.

Kommunestyret behandlet i møte 30.01.2017, sak 3/17 detaljregulering Skoleveien 9 og 11, og fattet følgende vedtak:

I medhold av Plan- og bygningslovens §12-12 vedtas reguleringsplan – detaljregulering for Skoleveien 9 og 11, planId 177 – med tilhørende plankart datert 04.12.2016, reguleringsbestemmelser datert 06.12.2016 og planbeskrivelse datert 06.12.2016.

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtok Kommunestyret i møte 30.01.2017, sak 9/17 detaljreguleringsplan for Skolemestertunet i Skolemesterveien - planid 267.

Planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2018-2030 er ute på høring. Frist for tilbakemelding er 16.oktober 2016.

 

Forslag til endring av "Forskrift om åpningstider for servering og om salg- og skjenketider for alkoholholdig drikker m.v for Nittedal kommune" er nå ute på høring, frist for tilbakemelding er 16. mai.

 

Vis alle
Fant du det du lette etter?

Finn frem

 
Login for redigering