Høringer og kunngjøringer

Planer og forskrifter som nå er ute til høring og offentlig ettersyn og kunngjøringer finner du her: 

Sist endret 19.10.2016
Høringer og kunngjøringer

Rådmannen i Nittedal har lagt frem forslag til plan for nittedalsbarnehagene 2016 til 2030 – behovsdekning. Formannskapet til Nittedal kommune besluttet 18. april å sende forslaget til plan på åpen høring med høringsfrist 31. juli 2017.

 

Kommunestyret vedtok i møte 27.03.2017, sak 23/17 nye planbestemmelser for felt A og B på Tøyenåsen. 

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-10 legges forslag til detaljreguleringsplan for B6 Kvernstua ut på høring og offentlig ettersyn.

 

Kommunestyret vedtok 27.02.17 i sak 13/17 å starte opp arbeid med revisjon av kommuneplanens arealdel for Nittedal 2018-2030, og forslag til planprogram for arbeidet ble vedtatt utlagt til offentlig ettersyn.

Planprogram for klima- og energiplan 2018 - 2030 er ute på høring. Frist for tilbakemelding er 03.05.17.

Planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2018-2030 er ute på høring. Frist for tilbakemelding er 16.oktober 2016.

 

Forslag til endring av "Forskrift om åpningstider for servering og om salg- og skjenketider for alkoholholdig drikker m.v for Nittedal kommune" er nå ute på høring, frist for tilbakemelding er 16. mai.

 

Vis alle
Fant du det du lette etter?

Finn frem

 
Login for redigering