Høringer og kunngjøringer

Planer og forskrifter som nå er ute til høring og offentlig ettersyn og kunngjøringer finner du her: 

Sist endret 19.10.2016
Høringer og kunngjøringer

Kommunestyret vedtok 28.05.18 ny forskrift om åpen brenning.

 

Formannskapet 1.gangsbehandlet i møte 11.6.18, sak 65/18, forslag til detaljreguleringsplan for Sylling, planID 276, med følgende vedtak:


«I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 legges Detaljreguleringsplan for Sylling planID 276 med plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse datert 18.5.18, ut på høring og offentlig ettersyn i 11-elleve uker.
Formålsgrenser og juridiske linjer i plankartet kan bli noe justert mellom 1.gangsbehandling og 2.gangsbehandling av reguleringsplanen.»
 

 

Kommunen mottar årlig bevilgning av startlån og tilskudd til videretildeling. 

Vis alle
Fant du det du lette etter?

Finn frem

 
Login for redigering