Høringer og kunngjøringer

Planer og forskrifter som nå er ute til høring og offentlig ettersyn og kunngjøringer finner du her: 

Sist endret 19.10.2016
Høringer og kunngjøringer

Formannskapet behandlet i møte 12.02.2018, sak 17/2018, Områdeplan Elvetangen - 1.gangsbehandling, og vedtok å legge planforslaget ut på høring og offentlig ettersyn. 

Formannskapet behandlet i møte 12.02.2018, sak 16/2018, Førstegangsbehandling av detaljreguleringsplan for nytt kryss på rv. 4 ved Elvetangen, og vedtok planen lagt ut på høring og offentlig ettersyn.

I henhold til plan - og bygningsloven § 1 2-8 ble det varslet oppstart av reguleringsarbeid for omregulering på Sylling den 1 2.1 0.2016. Nå varsles det om utvidelse av planområdet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formannskapet 1.gangsbehandlet i møte 15.1.18, sak 4/18, forslag til områdeplan Bjertnes, planID 275, med følgende vedtak:

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 legges områdeplan Bjertnes planID 275 med plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse datert 19.12.17, ut på høring og offentlig ettersyn i 6-seks uker.
Formålsgrenser og juridiske linjer i plankartet kan bli noe justert mellom 1.gangsbehandling og 2.gangsbehandling av områdeplanen. 

 

Kommunen mottar årlig bevilgning av startlån og tilskudd til videretildeling. 

Vis alle
Fant du det du lette etter?

Finn frem

 
Login for redigering