Høringer og kunngjøringer

Planer og forskrifter som nå er ute til høring og offentlig ettersyn og kunngjøringer finner du her: 

Sist endret 19.10.2016
Høringer og kunngjøringer

 I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det oppstart av reguleringsarbeid for Øvre Huseby gbnr. 14/114.

 I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det oppstart av reguleringsarbeid for Bussanlegg Kjul.

 

Kommunestyret vedtok 27.02.17 i sak 13/17 å starte opp arbeid med revisjon av kommuneplanens arealdel for Nittedal 2018-2030, og forslag til planprogram for arbeidet ble vedtatt utlagt til offentlig ettersyn.

Planprogram for klima- og energiplan 2018 - 2030 er ute på høring. Frist for tilbakemelding er 03.05.17.

Forslag om rett til langtidsopphold i sykehjem er nå ute på høring – vi ønsker innspill. 

Kommunestyret vedtok i møte 19.12.2016, sak 140/16 nye planbestemmelser for Reguleringsplan for gbnr. 5/1, Lie gård, vestre område.

Kommunestyret vedtok i møte 19.12.2016, sak 139/16 nye planbestemmelser for reguleringsplan for felt Y og Ø, Skillebekk.

 

Formannskapet behandlet i møte 16.01.2017, forslag til reguleringsplan for Nittedal stasjon og fattet følgende vedtak:

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-11 legges forslag til reguleringsplan for Nittedal stasjon, som vist på plankart datert 17.05.2016 med tilhørende planbestemmelser og planbeskrivelse, ut på offentlig ettersyn/høring.

Planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2018-2030 er ute på høring. Frist for tilbakemelding er 16.oktober 2016.

 

Forslag til endring av "Forskrift om åpningstider for servering og om salg- og skjenketider for alkoholholdig drikker m.v for Nittedal kommune" er nå ute på høring, frist for tilbakemelding er 16. mai.

 

Vis alle
Fant du det du lette etter?

Finn frem

 
Login for redigering