Høringer og kunngjøringer

Planer og forskrifter som nå er ute til høring og offentlig ettersyn og kunngjøringer finner du her: 

Sist endret 19.10.2016
Høringer og kunngjøringer

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4  3.ledd kunngjøres at Nittedal kommune har fremforhandlet utbyggingsavtale med Nittedal Park AS.

 

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4  3.ledd kunngjøres at Nittedal kommune har fremforhandlet utbyggingsavtale med Nordbohus Romerike AS.

 

Kommunen mottar årlig bevilgning av startlån og tilskudd til videretildeling. 

Kommunestyret fastsatte den 19.06.2017, sak 59/17 planprogram for revisjon av klima og energiplan.

Kommunestyret fastsatte den 19.06.2017, sak 61/17 planprogram for revisjon av kommuneplanens arealdel for Nittedal 2018-2030.

Rådmannen har lagt forslag til kommunedelplan for fysisk aktivitet, friluftsliv og idrett 2018-2030 ut på høring. Høringsfristen er satt til 3.september.

Rådmannen i Nittedal har lagt frem forslag til plan for nittedalsbarnehagene 2016 til 2030 – behovsdekning. Formannskapet til Nittedal kommune besluttet 18. april å sende forslaget til plan på åpen høring med høringsfrist 31. juli 2017.

 

Planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2018-2030 er ute på høring. Frist for tilbakemelding er 16.oktober 2016.

 

Vis alle
Fant du det du lette etter?

Finn frem

 
Login for redigering