Konstituert Rådmann (Kommunalsjef) Kristin Hurthi

Kommunalsjef for miljø og samfunnsutvikling.

Foto: Nittedal kommune / Geir Smith-Solevåg

Kommunalsjef for miljø og samfunnsutvikling har ansvar for fagfeltene plan, byggesak, kommunalteknikk, landbruk og miljøvern.

kristin.hurthi@nittedal.kommune.no
mob 404 48 771

Kommunalsjef Anne Lindalen

Foto: Kai Jensen

Kommunalsjef helse og velferd har ansvar for fagfeltene eldreomsorg, psykisk helse, rus, flyktningearbeid, forebyggende helsearbeid og omsorg for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

anne.lindalen@nittedal.kommune.no
mob 917 72 610
 

Stabssjef Erling Kristiansen

Foto: Kai Jensen

Kommunalsjef for stab- og støttesektoren har overordnet ansvar for personal, IKT, arkiv, kommunikasjon, juss og økonomi.

erling.kristiansen@nittedal.kommune.no
mob 481 61 441

Kommunalsjef Johanna Lervik

Kommunalsjef oppvekst og utdanning

Kommunalsjef for oppvekst og utdanning har overordnet ansvar for skoler, barnehager, barnevern, forebyggende arbeid og helsestasjoner.

johanna.lervik@nittedal.kommune.no
971 18 367

Ass. kommunalsjef Karen Pinholt

Foto: Kai Jensen

Assisterende kommunalsjef for oppvekst og utdanning

karen.pinholt@nittedal.kommune.no
mob 915 91 473

Ass. kommunalsjef Andreas Halvorsen

Leder for tildelingsenheten

Assisterende kommunalsjef for helse og omsorg


andreas.halvorsen@nittedal.kommune.no
mob 924 09 617

Økonomisjef Inge Bjur Halvorsen

Foto: Kai Jensen

Økonomisjef

Har overordnet ansvar for budsjett, regnskap og innkjøp.

inge.bjur.halvorsen@nittedal.kommune.no
mob 920 25 111

Fant du det du lette etter?

Finn frem

 
Login for redigering