Hukommelsesteamet

blader - Klikk for stort bilde

Hvem jobber i Hukommelsesteamet?

Etter å ha vært ute av drift første halvdel 2017, er nå Ingrid Røe Væråmoen ansatt som vikar i stillingen som demenskoordinator fra 1. september 2017.

Ingrid kan kontaktes på telefon 90 47 49 99 eller e-post ingrid.roe@nittedal.kommune.no.

Noen av Hukommelsesteamets oppgaver

  • Samarbeide med fastleger om utredning og oppfølging av personer med mulig demens.
  • Gjennomføre kartleggings- og utredningssamtaler med pasienter og pårørende.
  • Vurdere behov for tjenester og kognitive hjelpemidler.
  • Hjelpe hjemmeboende med demens til å få et individuelt tilpasset omsorgstilbud og en strukturert oppfølging.
  • Være en kilde til støtte og informasjon for pårørende.
  • Være en faglig ressurs for annet helsepersonell i kommunen.
  • Bidra til økt kunnskap om demens blant kommunens innbyggere.
  • Samarbeide med frivillige organisasjoner.
  • Være pådriver for kompetanseutvikling.
  • Jobbe for etablering og videreutvikling av kommunens demensomsorg i retning personsentrert omsorg.

 

institusjonsenheten - logo 2013.png - Klikk for stort bilde

Sist endret 13.09.2017
Fant du det du lette etter?

Kontakt

 
Login for redigering