Hukommelsesteamet

Ta gjerne kontakt med oss! Du trenger ikke henvisning eller vedtak.

blader - Klikk for stort bilde

Hvem jobber i Hukommelsesteamet?

Hukommelsesteamet består av demenskoordinator og ergoterapeut Linda Kristin Svendsen, som samarbeider med legene Rita Romskaug og Anette Bakkane Bendixen. Hukommelsesteamet samarbeider også tett med sykepleiere fra hjemmetjenesten.

Noen av Hukommelsesteamets oppgaver

  • Samarbeide med fastleger om utredning og oppfølging av personer med mulig demens.
  • Gjennomføre kartleggings- og utredningssamtaler med pasienter og pårørende.
  • Vurdere behov for tjenester og kognitive hjelpemidler.
  • Hjelpe hjemmeboende med demens til å få et individuelt tilpasset omsorgstilbud og en strukturert oppfølging.
  • Være en kilde til støtte og informasjon for pårørende.
  • Være en faglig ressurs for annet helsepersonell i kommunen.
  • Bidra til økt kunnskap om demens blant kommunens innbyggere.
  • Samarbeide med frivillige organisasjoner.
  • Være pådriver for kompetanseutvikling.
  • Jobbe for etablering og videreutvikling av kommunens demensomsorg i retning personsentrert omsorg.

 

institusjonsenheten - logo 2013.png - Klikk for stort bilde

Sist endret 29.08.2016
Fant du det du lette etter?

Kontakt

Demenskoordinator

 
Login for redigering