Den kulturelle spaserstokken

Målet med "Den kulturelle spaserstokken" er at alle seniorer i bygda skal ha mulighet til å delta i sosiale aktiviteter og fritidstilbud.

"Den kulturelle spaserstokken" er et initiativ fra Helse- og omsorgsdepartementet og Kulturdepartementet. Midlene skal benyttes til kunst- og kulturformidling av høy kvalitet. Kommunen søker årlig midler fra ordningen.

Vi har gjennom "Den kulturelle spaserstokken", siden 2009, hatt mange arrangement årlig på begge sykehjemmene våre. Ta kontakt med kulturkoordinator hvis du har spørsmål om program eller påmelding.

Sist endret 02.09.2016
Fant du det du lette etter?

Finn frem

Kontakt

Leder dagsentrene i Enhet for institusjon

Se også

 
Login for redigering