Boligkontoret

Boligkontoret skal bistå vanskeligstilte på boligmarkedet med:

  • Søknad om startlån, tilskudd og bostøtte
  • Boligfremskaffelse for de som av økonomiske, helsemessige eller sosiale forhold ikke klarer å fremskaffe bolig på egen hånd
  • Boveiledning for de som har utfordringer med det å bo eller som står i fare for å miste sin bolig
  • Råd og veiledning for de som leier kommunal utleiebolig og som ønsker å forbedre sine muligheter i det ordinære boligmarkedet
  • Boplan for de som leier kommunal bolig

Oversikt over boliger

I Nittedal kommune har vi følgende kommunalt disponerte boliger:

Ordinære utleieboliger

  • Dette er leiligheter i borettslag, sameier og kommunalt eide boligkompleks.

Boliger med tilknyttede tjenester

Boliger med tildelingsrett

  • Omsorgsboliger : Dette er boliger Nittedal kommune har tildelingsrett til, og som selges til prisregulert takst.

Hvordan søke bolig?

Søknad om kommunalt disponert bolig kan sendes i posten til Boligkontoret eller leveres på Servicetorget på Rådhuset.

Søknad om kommunalt disponert bolig (PDF, 80 kB)  

Hvordan søke økonomisk støtte?

Søknader om startlån, tilskudd og bostøtte søkes gjennom innlogging på eksterne sider.
NB! Det er krav om 2 års forutgående botid i kommunen på søknadstidspunktet for startlån.

Søknad om startlån og tilskudd

Søknad om bostøtte

Sist endret 16.11.2017
Fant du det du lette etter?

Finn frem

Kontakt

Postboks 63, 1483 Hagan
Leder boligkontoret
Rådgiver
Konsulent boligforvaltning
Konsulent bolig og veiledning
Konsulent bolig og økonomiske virkemidler
Konsulent utleiemegling
Astrid Hexeberg Grøtt
Gunn-Tone Hammervold
Heidi Sveia Ruud

Se også

 
Login for redigering