Flyktningarbeidet/ refugee services

Det er Flyktningtjenesten som har ansvaret for å iverksette Nittedals plan for mottak, bosetting og integrering av flyktninger. (PDF, 2 MB) 

Alle flyktninger mellom 18 og 55 år har plikt til å delta i et introduksjonsprogram som består av fulltids norskkurs og arbeidspraksis. Hos oss er det Miljøhuset Gnisten som står for dette programmet. Tjenesten samarbeider også med frivillige organisasjoner.

Klikk her for informasjon om den pågående flyktning- og asylsituasjonen.

 

Flyktningtjenesten koordinerer:

Ansvarsområder

Hvem har flyktningtjenesten ansvaret for?

 • Alle nyankomne flyktninger som er bosatt i kommunen

Hva kan du som flyktning forvente av flyktningtjenesten?

 • At du blir sett
 • At du får hjelp til førstegangsbolig
 • At du blir møtt med respekt
 • At du får tett oppfølging
 • At vi kartlegger dine ressurser og helsesituasjon
 • At du får mulighet til utdanning og praksis som gjør det lettere for deg å komme ut i arbeid eller utdanning
 • At all informasjon om deg er taushetsbelagt

Dette forventer flyktningtjenesten av deg som flyktning:

 • At du er ansvarlig for ditt eget liv og utvikling
 • At du har vilje og gjør en egen innsats
 • At du raskest mulig kommer ut i utdanning eller lønnet arbeid
 • At du er punktlig og realistisk
Kart
Flyktningtjenesten

Berget 2, 1482 Nittedal

Sist endret 17.03.2017
Fant du det du lette etter?

Kontakt

Berget 2, 1482 Nittedal

 

 

Leder bosetting og integrering
Flyktningkonsulent
Flyktningskonsulent
Tospråklig assistent
 • E-post  

Se også

 
Login for redigering