Flyktningarbeidet i Nittedal kommune

Flyktningarbeidet i Nittedal kommune består av et samarbeid mellom Avdeling for bosetting og integrering, NAV Nittedal og migrasjonshelsetjenesten.

 

Våre hovedoppgaver er å koordinere bosetting, kvalifisering og integrering av voksne og enslig mindreårige innvandrere med flyktningbakgrunn.

Alle skal få tett oppfølging ut i fra sitt behov, med mål om bli selvstendig og en integrert del av lokalsamfunnet vårt.

Vi vektlegger:

- Bosetting og etablering etter avtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Introduksjonsprogram

- Oppfølging, råd og veiledning de første 5 årene i kommunen

Kart
Flyktningtjenesten

Berget 2, 1482 Nittedal

Sist endret 12.12.2017
Fant du det du lette etter?

Kontakt

Berget 2, 1482 Nittedal

 

 

Leder bosetting og integrering
Flyktningkonsulent
Tospråklig assistent
  • E-post  
Flyktningskonsulent
Koordinator migrasjonshelseteam

Se også

 
Login for redigering