Omsorgsbolig

En omsorgsbolig er en universelt utformet bolig uten tjenester. Det er juridisk å betrakte som beboerens private hjem.

Omsorgsboligene i Nittedal kommune er tiltenkt personer over 60 år med et særskilt hjelpebehov på grunn av alder, sykdom eller funksjonsnedsettelse. Beboerne får ved behov tildelt hjemmetjenester etter en individuell vurdering, på samme vis som andre hjemmeboende.

Nittedal kommune har via USBL tildelingsrett på 2- og 3-roms omsorgsboliger i Skyttatunet- og Døhlienga borettslag.
Boligene selges etter prisregulert takst og fellesutgiftene varierer etter leilighetenes størrelse.
Du søker ikke på en bestemt leilighet. Innvilgede søknader settes opp på venteliste og boligene tildeles de med størst behov.

 

 

Sist endret 22.02.2017
Fant du det du lette etter?

Finn frem

Kontakt

Konsulent bolig og veiledning

Se også

Se også (1)
 
Login for redigering