Boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Vi har flere tilrettelagte boliger/leiligheter spredt rundt i kommunen . Vårt arbeid tar sikte på at beboerne opprettholder dagliglivets ferdigheter,selvstendighet og nettverk, ut i fra beboerens individuelle behov.

Brennaveien bosenter

5 boenheter med fellesareal og personalbase.
Besøksadresse:
Brennaveien 20 A
1481 Hagan
Telefon: 67 05 93 68

Kruttverket borettslag

8 boenheter med fellesareal og personalbase. Beboerne er andelseiere.
Besøksadresse:
Gudrun Mostues vei 41
1482 Nittedal
Telefon: 902 96 217

Myrveien

7 boenheter med fellesareal og personalbase.
Besøksadresse:
Myrveien 26
1482 Nittedal
Telefon vaktrom: 67 05 93 55
Telefon kontor: 67 05 93 56

Rotnesbeitet borettslag

7 boenheter med fellesareal og personalbase.Beboerne er andelseiere.
Besøksadresse:
Stasjonsveien 9
Leilighet 13B
1482 Nittedal
Telefon: 948 07 533
 

Skyttatunet bofellesskap

7 boenheter med fellesareal og personalbase. Beboerne er andelseiere.
Besøksadresse:
Bevregrasveien 1
1481 Hagan
Telefon: 63 79 14 61

Ulvefaret

10 boenheter med fellesareal og personalbase.
Besøksadresse:
Ulvefaret 119
1488 Hakadal
Telefon: 922 80 179

Søke om bolig

Sist endret 24.11.2016
Fant du det du lette etter?

Finn frem

Kontakt

Konstituert leder Brennaveien
  • E-post  
Leder Kruttverket og Rotnesbeitet brl.
Leder Myrveien

Avdelingsleder, Rotnesbeitet

Leder Ulvefaret
Leder Skyttatunet
 
Login for redigering