Ballanqaad adeeg

 

Xafiiska qaxootigu wuxuu isu duwaa adeegyada soo socda:

 • Dejinta: Caafimaad, hoy iyo dhaqaale.
 • Borogaraamka waxbaridda (Introduksjonsprogram) ee qaxootiga cusub

Hawlaha ugu waaweyn ee xafiiska qaxootigu waa

 • in uu heer degmo ahaan gacan ka geysto fulinta hawlaha qaxootiga ee uu Norway waajibka uga dhigay heshiiska qaxootiga ee QM
 • dejinta qaxootiga haysta oggolaashada, ee ay degmada Nittedal soo qaadatay
 • in uu qaxootiga cusub u hubiyo adeegyada waafaqsan ”Sharciga nidaamka waxbaridda (Lov om introduksjonsordning)” iyo ”in lala taliyo adeegyada caafimaadka ee magangelyadoonayaasha, qaxootiga iyo dadka qoys isu keenidda ku yimid”
 • lala socdo go’aammada siyaasadda ee ku saabsan;

- in la dejiyo tiradi qaxootiga ee go’aanka lagu gaaray

- in la gaaro hadafka la doonayo ee ah in ugu yaraan 70 % ah ka-qaybqaatayaasha borogaraamka waxbaridda ay shaqo ama waxbarasho helaan marka ay dhammeeyaan borogaraamka waxbarashada, iyo in tirada hadafka ee degmada Bærum ay ka mid noqdaan shanta ugu wanaagsan ee degmooyinka la midka ah

Yaa loo fidinayaa adeegyada xafiiska qaxootiga?

 • Qaxootiga cusub ee la soo dejiyay degmada Nittedal kuwaas oo lagu soo dejiyay heshiis lala galay Agaasinka Is-dhexgalka- iyo kala-duwanaanta (IMDi)
 • ”Cusub” waxaa laga wadaa qofka Nittedal ku noolaa in 2 sano ka yar
 • Qaxootiga ay da’doodu u dhexayso 18 iyo 55 sano ee xaqa u leh waajibkana ay ku tahay in ay ka qaybqaataan borogaraamka waxbaridda, kuwaas oo ka faa’ideysan kara borogaraam waxbarid oo buuxa sanadka oo idilna soconaya
 • Magangelyadoonayaasha deggan xerada qaabbilaadda ee Nittedal ee la siinayo caawinta caafimaad ee lagama maarmaanka ah

Maxaad annaga naga fili kartaa?

 • In si ixtiraam leh laguu qaabbilo
 • In warbixinnada lagaa hayo ay yihiin kuwo uu saaran yahay waajib xog qarin (taushetsbelagt)
 • In aan si wadajir ah u helno waxa aad taqaanno iyo fursadahaaga
 • In aad hesho waxbarasho iyo baraatiko fursad kuu siinaya in aad shaqo hesho ama waxbarasho
 • illowdo
 • Si aad ah laguula socdo
 • Aan kuwo dhabta la socda nahay marka la eego waxyaalaha aad dooneyso iyo doorashooyinkaaga
 • In jiritaankaaga lala socdo                                                                                                

Somali – Af-soomaali

Maxaan adiga kaa filaynaa?

 • In aad sida ugu dhakhsaha badan shaqo ama waxbarasho u billowdo
 • Aad dhabta la socotid
 • Aad ballanta wakhtigeeda ku timaaddid
 • Aad mas’uul ka tahay noloshaada iyo horumarkaaga
 • Aad diyaar u tahay in aad dadaashid

Muxuu ka kooban yahay borogaraamka waxbariddu?

 • Waxaa lagaa caawinayaa guriga koowaad (kuma jirto qoys isu keeniddu)
 • In loo kuurgalo aqoontaada iyo waxa aad fileyso
 • In loo kuurgalo xaaladdaada caafimaad laguguna xiro dhakhtar joogto ah
 • Warbixin ku saabsan waxa ay degmadu kaa fileyso iyo fursadaha jira
 • Go’aanka ilaa iyo 2 sano ka qaybqaadashada borogaraamka waxbaridda

Borogaraamka waxbaridda    

Waxyaalaha ugu yar ee la doonayo in uu ka koobnaado:

Barashada af norwiijiga

Cilmiga bulshada

U diyaargarawga sidii wax loo sii baran lahaa iyo/ama shaqo

 

 • Borogaraamka wakhti buuxa ayaa la dhigtaa, sanadka oo idil ayuuna socdaa
 • Waxaa laguu qabanayaa ”lataliye”, kaas oo noqonaya xiriiriyahaaga joogtada ah
 • Adiga iyo lataliyaha ayaa samaynaya ”qorshahaaga gaarka ah”

 

 

 

Qorshaha gaarka ah

Qorshe ah sidii aad shaqo ku heli lahayd ama aad waxbarasho Norway uga billaabi lahayd.

 

 • Lataliyaha ayaa adeegyada kala duwan meesha soo gelinaya oo isu duwaya
 • Waxaad leedahay ”koox meelo kala duwan ka socota” oo kaa caawinaya gaarista hadafkaaga
 • In bishiiba lagu siiyo lacagta caawinta waxbaridda (introduksjonsstønad) taas oo lagu siinayo muddada go’aanku socdo – kaddib marka aad keento liis saacado oo la aqoonsan yahay
 • Waxaa lagaa jarayaa canshuur iyo wixii maqnaasho aan la aqbalin ah

Koox adeegyo kala duwan ka socota

Koox – dad ah oo meelo kala duwan ka shaqeeya, kuwaas oo adiga kaala shaqaynaya sidii aad shaqo ama waxbarasho ku heli lahayd.

Adiga, lataliye, macallin, lataliye shaqo oo NAV ka shaqeeya, qaar kale

 

 

Sist endret 02.09.2016
Fant du det du lette etter?
 
Login for redigering