Kurs i mestring av belastning (KIB-kurs)

Kurset er lagt opp som undervisning hvor deltakerne lærer en kognitiv forståelsesmodell og tilhørende teknikker og metoder rettet mot å mestre belastninger knyttet til både arbeid og privatliv.

Kurs i mestring av belastning (KiB) er utviklet av psykolog Trygve A. Børve, psykiatrisk sykepleier Anne Nævra og professor i psykiatri Odd Steffen Dalgard.

Målgruppe

Kurset er for deg som lever med belastninger i livet, enten privat eller i jobb. Dersom belastningen skyldes en helseutfordring anbefaler vi at du tar kurset: "Livslyst- når det røyner på" først.

Metode

Metoden er basert på kognitiv teori som vektlegger sammenhengen mellom egne tanker, problemforståelse og problemløsning. Et viktig element på kurset er derfor å lære å kjenne igjen og endre slike tanker. Målet med mestring er å møte belastningen på en slik måte at den oppleves som kontrollerbar eller håndterlig. Et annet vesentlig element er å lære deg at forventningen om og troen på at en belastning kan mestres, øker muligheten for mestring og dette er derfor en viktig mestringsressurs.

Kurset er ikke "samtaleterapi", men vi tar opp aktuelle problemområder generelt, og du arbeider videre med egne problemer ved å prøve ut metodene som læres på kurset i ditt dagligliv. Problemer som du ønsker å ta opp i gruppen blir ledet mot problemløsning ved hjelp av elementer i kurset. Det er ikke fokus på diskusjon av problemene i seg selv, men på hvordan du kan bruke kursets metoder og teknikker for å videreutvikle egen mestringsevne.

Påmelding

Kurset går over 9 ganger,1 gang i uken på dagtid. I tillegg er det en introduksjonssamling i forkant.             Kurset koster kr. 500,- ( for kursbok og lett servering ).
Ta kontakt for å høre mer om kurset.

Neste kurs har oppstart 29.08.17

Felt merket med * må fylles ut

 

 

 

 

Sist endret 13.10.2017
Fant du det du lette etter?

Finn frem

Kontakt

Fysioterapeut Fagteam psukisk helse og rus

 

 

Sosionom Fagteam psykisk helse og rus
Psykiatrisk spl. Fagteam psykisk helse og rus
 
Login for redigering