Kurs i mestring av depresjon (KID-kurs)

Kurset bygger på kognitiv sosial læringsteori og målet er å bidra til økt mestring av depresjon samt redusere risikoen for tilbakefall.

Kurs i mestring av depresjon (KiD) er utviklet av psykolog Trygve A. Børve, psykiatrisk sykepleier Anne Nævra og professor i psykiatri Odd Steffen Dalgard. Kurset er evaluert og prøvet ut i Norge blant annet i det internasjonale "ODIN-prosjektet", et samarbeidsprosjekt mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt og Universitetet i Oslo (1996-1999, Rapport 1999:2 fra Folkehelsa, Nævra, Dalgard). Kurset har vist seg å være et effektivt tiltak ved depresjon (Evaluering av Kurs i mestring av depresjon (KID) våren 2001, Odd Steffen Dalgard).

Målgruppe

Kurset er laget for deg som i perioder kjenner deg nedstemt eller er deprimert på en slik måte at det går utover livskvalitet og funksjonsevne. Det er også rettet mot deg som har vært deprimert, og som ønsker å forebygge nye episoder. Kurset er ikke egnet i krisetid, eller i en periode der du har store problemer med oppmerksomhet og konsentrasjon. 

Metoden

Metoden bygger på kognitiv sosial læringsteori og vektlegger at man ved depresjon har flere selvkritiske tanker, og økt aksept for slike tanker, om seg selv, andre og fremtiden. Eksempler på slike tanker kan være, "jeg er håpløs", "en kan ikke stole på noen" eller "ingenting nytter".

Et viktig element på kurset er derfor å lære og kjenne igjen og endre slike tanker. Et annet vesentlig element er å lære kursdeltakerne hvordan de kan øke aktiviteter, hendelser eller opplevelser som gir, eller tidligere har gitt glede, uten at disse aktivitetene forhindres av dårlig samvittighet. Det tredje hovedelementet i kurset er problemer knyttet til å forholde seg til andre mennesker, og fokus er på hvordan man kan bedre evnen til å sette grenser for seg selv og andre.

Kurs i mestring av depresjon er lagt opp som undervisning hvor deltakerne lærer en kognitiv forståelsesmodell og tilhørende teknikker og metoder rettet mot å endre tanke og handlingsmønsteret som vedlikeholder og forsterker nedstemtheten/ depresjonen. Det er ikke «samtaleterapi«, men aktuelle problemområder tas opp generelt og den enkelte arbeider videre med egne problemer ved å prøve ut metodene som læres på kurset i sitt dagligliv.

Problemer som kursdeltakerne ønsker å ta opp i gruppen blir ledet mot problemløsning ved hjelp av elementer i kurset. Det er ikke fokus på diskusjon av problemene i seg selv, men på hvordan en kan bruke kursets metoder og teknikker for å få en bedret mestringsevne.

Påmelding

Kurset går over 9 ganger, 1 gang i uken på dagtid. I tillegg er det individuell samtale før oppstart.            Kurset koster kr. 500,- ( for kursbok og lett servering ).
Ta eventuelt kontakt for påmelding eller for å høre mer om kurset. Du kan også melde deg på elektronisk. 

Oppstart; 20.09.17, påmelding fortløpende.

Felt merket med * må fylles ut
Sist endret 13.10.2017
Fant du det du lette etter?

Finn frem

Kontakt

Fysioterapeut Fagteam psukisk helse og rus

 

 

Sosionom Fagteam psykisk helse og rus
Psykiatrisk spl. Fagteam psykisk helse og rus

Se også

 
Login for redigering