Psykisk helse

Psykiske kriser

Ved akutte/alvorlige psykiske kriser skal du ta kontakt med din fastlege eller Nittedal legevakt.

Psykisk helse for barn og unge

Barn, unge og deres familier som trenger støtte når utfordringene gjør hverdagen vanskelig å håndtere, kan ta kontakt med helsestasjonen.

Psykisk helse for voksne

Er du over 18 år og har psykiske plager utover livets vanlige svingninger, bør du søke hjelp.
Tjenestetilbudet innen psykisk helsehjelp inneholder individuelle støtte- og veiledningssamtaler, tilrettelagt boform og varierte oppfølgingstjenester (Vargveien bo- og oppfølgingstjeneste), arbeidsrettede tiltak, aktivitets- og dagtilbud samt kurs og gruppeaktiviteter.   

Sist endret 02.09.2016
Fant du det du lette etter?

Se også

 
Login for redigering