Inn på tunet - psykisk helse

Tilbudet er til deg som av en eller annen grunn ikke er i arbeid eller skole, og som trenger et alternativ. Dagtilbudet bygger på gårdens og bondens ressurser. Tilbudet er tilrettelagt for deg med psykiske helseutfordringer.   

 Vi kan tilby:

  • Gårdsarbeid
  • Tur
  • Sosialt fellesskap
  • Musikkgrupper

Søke om plass på Inn på tunet

Sist endret 23.03.2015
Fant du det du lette etter?

Kontakt

Inn på tunet koordinator
 
Login for redigering