Psykisk helsearbeid

Psykisk helsearbeid er et tilbud for deg som opplever vansker med å fungere i det daglige på grunn av psykiske helseutfordringer.  

Tjenesten kan romme ulik oppfølging tilpasset dine behov. Kommunens psykiske helsearbeidere kan, etter individuell vurdering og vedtak, hjelpe deg med følgende:

  • Strukturerte samtaler
  • Hjelp til å mestre hverdagen
  • Hjelp til å koordinere nødvendige tiltak og tjenester
  • Hjelp til å tilrettelegge for meningsfylte aktiviteter, sosialt nettverk og arbeid

Tjenesten er gratis.

Søke om tjenesten

Sist endret 01.10.2015
Fant du det du lette etter?

Kontakt

 
Login for redigering