Rehabiliteringstjenester

Rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemiddel, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet. St.meld.21 (98-99)

Personer som er rammet av skade eller sykdom kan få tilbud om rehabilitering. Tjenesten kan omfatte oppfølging av fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier og/ eller andre. Målet er at personen skal oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse sosialt og i samfunnet.

Personer som ikke kan motta rehabilitering i hjemmet kan tilbys rehabilitering i institusjon på Døli pleie- og omsorgssenter.

Søke om rehabiliteringstjenester

Sist endret 16.12.2014
Fant du det du lette etter?

Finn frem

Kontakt

Se også

Se også (1)
 
Login for redigering