Samhandling

«Samhandling er et uttrykk for helse- og omsorgstjenestenes evne til oppgavefordeling seg imellom for å nå et felles, omforent mål, samt evnen til å gjennomføre oppgavene på en koordinert og rasjonell måte.» St.meld.nr. 47

Hva er samhandlingsreformen?

Den grunnleggende ideen i samhandlingsreformen var å vri en rekke av de tjenestene sykehuset har utført over til kommunene. Fokuset er på å forebygge fremfor å bare reparere- tidlig fremfor sen innsats.
Eksempler på resultat av kommunens satsning er oppstart av frisklivsentral og innsatsteam.

Om elektronisk meldingsutveksling

Regionalt samhandlingskontor Nedre Romerike (RSK) 

Opprettelsen av RSK skal bidra til å styrke deltagerkommunenes partsinteresser i forholdet til Ahus HF gjennom økt samhandling. RSK skal sørge for at deltagerkommunene har lett tilgjengelig oversikt over samhandlingsfeltet og bedre blir i stand til å ivareta sine nye forpliktelser i kjølvannet av samhandlingsreformen.
Gå til RSK's nettside

Kommunal akutt døgnenhet (KAD)

KAD er et samarbeid mellom kommunene på Nedre Romerike. Tilbudet er etablert i forbindelse med samhandlingsreformen, hvor kommunene fra 2016 har ansvar for å sørge for tilbud om døgnopphold for pasienter og brukere med øyeblikkelig hjelp. Dette gjelder ikke pasienter som har behov for innleggelse på sykehus.
KAD tar i mot pasienter hele døgnet med diagnoser og problemstillinger som skal være utredet eller avklart før innleggelse.

Hva omfatter tilbudet?

  • Tilgang på lege hele døgnet.
  • Døgnbemannet med sykepleiere.
  • Tilgang på røntgen, CT og laboratorietjenester.

Hvordan innlegge pasienter i KAD?

Fastlege, legevakt og akuttmottak på sykehus kan henvise for innleggelse etter å ha konferert med KAD lege.

Beliggenhet

KAD er samlokalisert i tilknytning til legevakten i Lillestrøm og ligger rett ved kollektivterminalen mellom jernbanestasjonen og rådhuset. KAD driftes av Skedsmo kommune som vertskommune.

Kart
Kommunal akutt døgnenhet (KAD) 

 

 

Sist endret 23.03.2015
Fant du det du lette etter?

Finn frem

Kontakt

Rådgiver utviklingsteamet

Rådgiver i utviklingsteamet for helse og omsorg. 

Prosjektleder "Ung i jobb"

Se også

 
Login for redigering