Miljøvern

Naturens mangfold består av all verdens livsformer og deres levesteder. Dette omfatter biologiske prosesser og økologiske funksjoner på ulike nivåer. Mange arter og naturtyper står i dag i fare for å forsvinne for alltid. Fysiske inngrep og endret arealbruk anses som den viktigste årsaken. Naturmangfoldsloven og plan- og bygningslov er viktige verktøy i dette arbeidet.

Nittedal har rike muligheter for friluftsliv. Kommunen er omgitt av Nordmarka, Romeriksåsen, Lillomarka og Gjelleråsmarka.

Klimaendringer er den største miljøutfordringen verdenssamfunnet står ovenfor. Skal vi klare å løse klimaproblemene må det gjøres der folk bor og arbeider.

Miljøvernrådgiveren kan hjelpe deg med og gi deg informasjon om:

Miljøfyrtårn er en offisiell, norsk miljøsertifiseringsordning for små og mellomstore bedrifter og virksomheter. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Vis alle
Fant du det du lette etter?

Finn frem

 
Login for redigering