Miljøpris

Nittedal kommune deler årlig ut en miljøpris. Miljøprisen kan deles ut til foreninger, enkeltpersoner, grupper eller bedrifter som har gjort en spesielt verdifull innsats for natur- og miljøvernet i Nittedal. Det er Hovedutvalg for miljø og samfunnsutvikling som avgjør hvem som skal få prisen.

Alle kan fremme forslag til kandidater. Frist for å fremme forslag til kandidater kunngjøres i Varingen og på våre internettsider. Premien består i dag av et diplom og en påskjønnelse.

I 2015 var det Würth Norge AS som fikk prisen for det viktige arbeidet med å ta vare på dyrelivet på Holum skog og å etablere salamanderpark til glede for befolkningen. Prisen bestod av et diplom og et maleri av Kari Nordheim. Prisen ble overrakt av ordføreren på et møte i kommunestyret.

Statutter for miljøprisen

Vedtatt av kommunestyret 12.12.11.

1. Nittedal kommunes miljøpris deles ut til foreninger, enkeltpersoner, grupper eller bedrifter i kommunen som har gjort en spesiell verdifull innsats for miljø- og naturvernet i Nittedal.

2. Miljøprisen består av et diplom og en påskjønnelse som bestemmes av Hovedutvalg for miljø og samfunnsutvikling.

3. Rådmannen sørger for kunngjøring av prisutdelingen og at det innen en fastsatt frist bes om forslag til kandidater. Alle forslag skal begrunnes. En hver har rett til å fremme forslag til kandidater.

4. Hovedutvalg for miljø og samfunnsutvikling, utgjør juryen og har til oppgave å vurdere de foreslåtte kandidater. Utvalget tar stilling til om prisen skal deles ut for angjeldende år, og i tilfelle til hvem. Prisen kan bare deles ut til en av de foreslåtte kandidater.

5. Prisen deles ut en gang i året og overrekkes av ordføreren.

 

Tidligere miljøprisvinnere

1989           Håkon Arnesen
1990           Ikke utdelt
1991           Nittedal Hagelag
1992           Ikke utdelt
1993           Ikke utdelt
1994           Ikke utdelt
1995           Gjelleråsen Velforening, pensjonistgruppa
1996           AUF
1997           Ikke utdelt
1998           Ikke utdelt
1999           Paal Syr og Stein Langebraathen
2000           Nittedal Opplærings- og arbeidssenter
2001           Dag Fredriksen, Fortet naturbarnehage
2002           Ikke utdelt
2003           Døli pleie- og omsorgssenter
2004           Tor Øystein Olsen
2005           La bygda gå i arv v/Solveig Ruud Fartum
2006           Nittedal o-lag, Skautur’n
2007           Ståle Pinslie
2008           Stiftelsen Nittedal kirkestue
2009           Jeroen van der Kooij
2010           Atle Sørskogen
2011           Anne Prydz Sæterdal
2012           Barnemessa
2013           Tomas Arnheim og Kjell Myhrer på Glittre gård
2014           
Anne Strøm Prestvik
2015           Würth Norge AS
2016           Ikke utdelt

Sist endret 06.12.2017
Fant du det du lette etter?

Finn frem

 
Login for redigering