Matrikkelopplysninger (eiendomsopplysninger)

Matrikkelen er landets offisielle eiendomsregister. Den inneholder en oversikt over eiendommer, eiendomsgrenser, adresser og bygninger.

Opplysninger om en eiendom

Kommunens kartløsning

Ønsker du opplysninger om en eiendom, kan du finne informasjon om eiendommen selv. Ved å gå på kommunens kartløsning, finner du gårds- og bruksnummer, adresse og areal av eiendommen.

Gå til kartportalen

 

Se eiendom

Se eiendom viser alle eiendommer i Norge, eiendomsgrenser og gårds- og bruksnummer. Kartverket har utviklet løsningen som viser all matrikkelinformasjon om en eiendom med unntak av eier. Grunnboksutskrift kan og tas ut herfra/bestilles.

Se eiendom

 

Hvem eier en eiendom?

Opplysninger om hvem som eier en eiendom er sensitive data og kan ikke utgis. Unntaket er ved saker som krever nabovarsling. Da kan opplysninger utgis, men mottaker må identifisere seg og bekrefte at det skal brukes i en bestemt sak.

Kartverket kan likevel oppgi eier, men ikke adresse. Kartverket har telefonnummer: 08700

 

Naboliste og eierliste

I en naboliste framgår det hvem som er naboer og gjenboere til en bestemt eiendom. Vilkår for utlevering er at opplysningene skal brukes i en bestemt sak. Ved bestilling av en eierliste, må det oppgis hvilke gårds- og bruksnummer det gjelder eller angi område på et kart. Samme gjelder for bestilling av eierliste, er at det skal brukes i en bestemt sak, eks. ved oppstart av en reguleringsplan. Både naboliste og eierliste er gebyrbelagt.

Bestilling av situasjonskart og naboliste


Les mer om nabovarsel

Ved bestilling av eierliste må følgende skjema brukes (husk å oppgi alle gbnr.):

Bestillingsskjema for kart og matrikkelopplysninger - pdf (PDF, 70 kB)

Bestillingsskjema for kart og matrikkelopplysninger - word (DOCX, 33 kB)

Veiledning til bestillingsskjema for kart og matrikkelopplysninger (PDF, 183 kB)

 

Matrikkelbrev

Et matrikkelbrev er en attestert utskrift som viser alle registrerte opplysninger om en konkret matrikkelenhet (eiendom) ved en gitt dato. Inkluderer blant annet bygningsopplysninger, kart og koordinatliste.

Matrikkelbrev kan kun utleveres til den som har grunnbokshjemmel til eiendommen, eller til den som har fått fullmakt. Hvis en eiendom eies av et firma/foretak eller av en død person, kan matrikkelbrevet utgis til hvem som helst. Matrikkelbrevet er gebyrbelagt og kan kun sendes i posten eller utleveres ved personlig oppmøte.

Ønsker du kun en utskrift av en eindom med koordinatliste (matrikkel-målebrev), kan det utleveres til hvem som helst. Det sendes pr e-post eller post. Matrikkel-målebrev bestilles fortrinnsvis på infoland.no, eller på skjema nedenfor. Gebyrbelagt.

Bestillingsskjema for kart og matrikkelopplysninger - pdf (PDF, 70 kB)

Bestillingsskjema for kart og matrikkelopplysninger - word (DOCX, 33 kB)

Veiledning til bestillingsskjema for kart og matrikkelopplysninger (PDF, 183 kB)

 

Bolignummer

Les mer om bolignummer her

 

Slette tinglyst hefte

Les mer om sletting av tinglyst hefte

 

 

 

Sist endret 23.11.2016
Fant du det du lette etter?

Finn frem

 
Login for redigering