Nabovarsel

For deg som skal varsle naboer om endringer på eiendom og/eller bygg. 

Hvem skal varsles?

Naboer:
Det vil si de som på ett punkt eller over en strekning har felles grense med den aktuelle eiendommen.
 
Gjenboere:
Det vil si de som har eiendom vis a vis den aktuelle eiendommen (f.eks. på andre siden av veg/gate/plass ol.).
 
Nabovarsel skal sendes uavhengig av om naboeiendommen er bebygget eller ikke.

 

Hva skal varselet inneholde?

Varselet må inneholde opplysninger om hvilken eiendom det søkes om tiltak for og nødvendige opplysninger og kartutsnitt som belyser hva tiltaket går ut på.

Fremgangsmåte: 
Det er to måter å varsle naboer/gjenboere på:

  1. Ved personlig påtegning: Fyll ut "Kvittering for nabovarsel" og "Opplysinger gitt i nabovarsel". Nabo/gjenboer kvitterer direkte på skjemaet "Kvittering for nabovarsel". Naboen skal ha en kopi av nabovarslet (skjemaet "Nabovarsel").
     
  2. Ved rekommandert sending: Fyll ut skjemaene "Kvittering for nabovarsel" og "Opplysinger gitt i nabovarsel" på samme måte som beskrevet over. I tillegg må også skjemaet "Nabovarsel" fylles ut og sendes til hver av naboene. Ta med alle skjemaene til posten og send nabovarslene rekommandert. Postverket vil så kvittere skjemaet "Kvittering for nabovarsel".

De to fremgangsmåtene kan godt kombineres.
 
NB! Husk å krysse av i felt for dispensasjon dersom det søkes om dette.


Merknader

Hvis ikke nabo/gjenboer samtykker ved direkte avkryssing, har de en frist for å sende inn merknader på 14 dager etter at varselet er sendt. Eventuelle merknader sendes søker. Det anbefales at kopi av merknadene sendes kommunen.
Gjenpart av "Kvittering for nabovarsel" og "Opplysinger gitt i nabovarsel", ev. merknader til tiltaket og søkers kommentarer til disse, vedlegges søknaden.


Skjema
 

Link til Nabovarslingsblanketter

 

Bestille naboliste

Hvis du ikke kjenner alle naboene, må du bestille naboliste fra kommunen.

Naboliste kan bestilles her:

Bestilling av situasjonskart og naboliste

 

Ved bestilling av eierliste må følgende skjema brukes:

Bestillingsskjema for kart og matrikkelopplysninger - pdf (PDF, 353 kB)

Bestillingsskjema for kart og matrikkelopplysninger - word (DOCX, 33 kB)


Annet

Les mer om nabovarlsling på nettsiden til Direktoratet for byggkvalitet.

Link til Direktoratet for byggkvalitet

 

 

 

Sist endret 24.04.2015
Fant du det du lette etter?

Finn frem

 
Login for redigering