Seksjonering

En eierseksjon er en sameiepart i en bebygd eiendom, med enerett til bruk. Ofte er dette en leilighet, men det kan også være et eget hus. Eneretten kan også omfatte boder, parkering og i enkelte tilfeller enerett til uteareal. En eierseksjon kan pantsettes og selges uavhengig av andre seksjoner i sameiet.

Hva er seksjonering

Ved å seksjonere danner man et sameie med flere eierseksjoner. Seksjoneringsdokumentene forteller hvor de ulike eierseksjonene er plassert i bygget eller på tomten, samt hvor stor del av sameiebrøken hver eierseksjon har. Sameiebrøken angir hvor stor del av eiendommen den enkelte eier. Sameiebrøken angir også fordelingen av fellesutgifter og fellesinntekter.

Seksjoneringsdokumentene blir tinglyst og oppbevart hos Kartveket.
 

Når kan du seksjonere

Å seksjonere vil for mange være en del av prosessen i en byggesak. Da enten om man bygger nybygg, eller bygger om. Nybygg kan seksjoneres når man har mottatt igangsettingstillatelse i byggesaken. Bestående bygg kan seksjoneres når de ferdig utbygget.
 

Når skal du reseksjonere

Etter første seksjonering vil alle påfølgende endringer gjennomføres ved reseksjonering. Har du planer om å endre en leilighet, for eksempel å slå den sammen med en annen leilighet, bygge en bod eller selge en parkeringsplass som tilhører leiligheten, er en reseksjonering hensiktsmessig. Reseksjoneringsdokumentene vil da gi supplerende informasjon til de opprinnelige seksjoneringsdokumentene, slik at Kartverket har oppdatert informasjon om de faktiske forhold. Man kan reseksjonere flere seksjoner og endringer i en omgang.
 

Skjema

 

Søknadskjema i pdf (PDF, 107 kB)Søknadsskjema i word (DOC, 154 kB)

Oppmåling av uteareal (PDF, 651 kB)

Begjæring om sletting av seksjonering - word (DOC, 23 kB)

Begjæring om sletting av seksjonering - pdf (PDF, 9 kB)

Alle søknader og eventuelle samtykker må ha originale signaturer, og kan derfor ikke leveres per e-post. Søknader må leveres per post eller personlig i kommunen.
 

Veiledning

 

Veiledning - seksjonering av nybygg (PDF, 20 kB)

Veiledning - seksjonering av eksisterende bygning (PDF, 30 kB)

Veiledning - reseksjonering (PDF, 17 kB)

Utfyllingsveiledning til seksjoneringsbegjæringen (PDF, 155 kB)

Eksempel tegningsvedlegg seksjoneringsbegjæring (PDF, 2 MB)

Skjematisk oversikt over reseksjoneringsreglene (PDF, 15 kB)
 

Saksbehandlingstid

Sakene tas fortløpende. Normalt vil det si 4-8 uker fra komplett søknad.
 
For saker med oppmålingsforretning er saksbehandlingstiden inntil 16 uker (+ evt. vinterforskrift). Oppmålingsforretning er en konsekvens av at man ønsker å tildele eksklusiv bruksrett av uteareal til en eller flere seksjoner.

 

Priser

Regulativet kaittel 6.

Sist endret 30.03.2017
Fant du det du lette etter?

Finn frem

 
Login for redigering