Tilkobling til offentlig vann og avløp

Hus i Nittedal kommune kan koble seg til offentlige vann og avløpsanlegg.

Installasjonsarbeider skal utføres av kvalifisert rørlegger i henhold til gjeldene lover, forskrifter og reglement i samsvar med tillatelsen fra kommunen.

Følgende må leveres i forbindelse med påkobling;

  • Skjema for rørleggermelding, lastes ned

     Anmeldelse Rørleggerarbeid (PDF, 248 kB)

    Påkobling og abonnement godkjennes gjennom dette skjemaet.
  • Kart med inntegnet trase som viser type og dimensjon på rør i tillegg til plassering av kummer.
  • Tinglyst erklæring for rett til å legge og vedlikeholde privat ledning over annen manns grunn.
  • Det skal monteres vannmåler som måler alt forbruk på eiendommen. Vannmåleren er kommunens eiendom, og hentes ut på rådhuset av autorisert rørlegger. Tilknytningsgebyret må være betalt før måler utleveres.
  • For bygninger som allerede har vannmåler må måleren leses av ved tilkoblingen. Dato og målerstanden meldes inn til postmottak@nittedal.kommune.no eller på telefon. Dette for at abonnenten skal få riktig faktureringsgrunnlag for avløpsgebyrene. Klikk her for link måleravlesning.

Hvis arbeidet gjelder mer en kun tilkobling til kommunalt avløpsnett (noe det som oftest gjør) må også andre søknader godkjennes. F.eks. ved graving i offentlig vei og gategrunn må kommune gi gravetillatelse kommunal vei.

På riksveier er det Statens vegvesen som godkjenner gravemeldinger. Endringer på bygget må godkjennes av byggesaksavdelingen i kommunen.

Tinglyst erklæring

En erklæring gir en rettighet på en annen manns eiendom som begrenser grunneierens bruk av eiendommen. Erklæringen underskrives av alle berørte parter og blir tinglyst som en hefte på den eiendom den hviler på.

Erklæring vedr. vann- og avløp

Dersom tilknytning må skje via annen manns grunn, må det lages en erklæring som sikrer ny parsell eller gjenværende del rett til å ha sine private stikkledninger liggende over annen manns grunn, samt rett til opparbeidelse og framtidig vedlikehold helt fram til offentlig ledningsnett.

VA-NORM

For øvrig, se VA-norm (PDF, 2 MB) for Nittedal kommune.

Last ned gebyrregulativet (PDF, 884 kB)

 

Sist endret 10.02.2016
Fant du det du lette etter?

Finn frem

 
Login for redigering