Fysioterapi- og ergoterapitjenesten for barn og unge

Fysio- og ergoterapitjenesten for barn og unge er en førstelinjetjeneste som betyr at foresatte, helsestasjon, barnehager, skoler og andre kan ta direkte kontakt ved behov for råd og bistand.

Fysio- og ergoterapitjenesten for barn og unge en utredende og veiledende tjeneste, samt behandlende. Alle som arbeider i fysio- og ergoterapitjenesten for barn og unge har taushetsplikt.

Tjenesten er gratis.

Målsetting:
Å ha et forebyggende perspektiv gjennom:

  • Utredning/kartlegging
  • Veiledning og behandling

For å:

  • Ivareta eller bedre barn og unges funksjonsevne
  • Bidra med tiltak som fremmer aktivitet og deltagelse

Fysioterapi for barn og unge

Ergoterapi for barn og unge

Henvisning

Sist endret 03.10.2017
Fant du det du lette etter?

Kontakt

Rådhusveien 1, 1482 Nittedal
Leder fysio- og ergoterapitj. for barn og unge
Fysioterapeut for barn og unge
Fysioterapeut for barn og unge
Fysioterapeut for barn og unge
Ergoterapeut for barn og unge

Se også

 
Login for redigering