Barnevernet - til barnets beste

Barneverntjenesten skal:

  • sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid
  • bidra til at barn og unge får gode oppvekstvilkår  

Barnevernet.no

Hva gjør barnevernet? 

Nittedal barneverntjeneste sin visjon er at: 

"Vi skal være et moderne, effektivt og oppdatert kvalitetsbarnevern"

 

Ofte stilte spørsmål og svar

 

Sist endret 24.03.2017
Fant du det du lette etter?

Kontakt

Enhetsleder barnevern

Enhetsleder barnevern

 

 

 

 

 

Se også

 
Login for redigering