Kontaktinformasjon

Enhet for barnevern har besøksadresse

Nittedal rådhus, Rådstua. Rådhusveien 3, 1482 Nittedal.

Åpningstid: mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30
Telefon: 67 05 90 00 / 67 05 91 16

Postadresse:
Postboks 63
1483 Hagan

E-post: barneverntjenesten@nittedal.kommune.no

UTEKONTAKTEN treffes på "Basen"
eller på telefon 90 50 45 60

Akuttberedskap kveld og helg:

Barnevernvakten Nedre Romerike, telefon 64 84 25 75

Alarmtelefonen for barn og unge, telefon 116 111

Sist endret 28.07.2017
Fant du det du lette etter?
 
Login for redigering