Antimobbearbeid

Alle elever har rett til et godt fysisk, psykisk og sosialt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring 

Alle skolene i Nittedal jobber forebyggende mot mobbing og har utviklet egne planer for et godt læringsmiljø og mot mobbing.

Kommunen har klare regler for hva skolen skal gjøre hvis det er mobbing eller krenkelser på skolen. Hvis en elev eller foresatt henvender seg til skolen om mobbing skal skolen fatte vedtak i henhold til opplæringslovens §9a-3.

Blir du mobbet eller vet om noen som blir mobbet må du ta kontakt med kontaktlærer eller skolens ledelse.

Du kan også kontakte helsesøster ved skolen.

Mer informasjon til deg som trenger hjelp om mobbing.

Sist endret 28.11.2016
Fant du det du lette etter?

Se også

Se også (1)
 
Login for redigering