Eksamen i grunnskolen

På 10. trinn skal elever opp til både skriftlig og muntlig eksamen

Før eksamen

Elevene trekkes ut til sentralt gitt skriftlig eksamen i ett fag og én lokalt gitt muntlig eksamen. Det er kommunen som trekker hvem som skal opp i hvilke eksamener.

Til skriftlig eksamen kan elevene trekkes ut til eksamen i fagene, norsk, engelsk eller matematikk.

Til muntlig eksamen kan elevene trekkes ut til eksamen i fagene Norsk, RLE, Samfunnsfag, Matematikk, Naturfag, Engelsk, 2.fremmedspråk og språklig fordypning.

Eksamensperioden

Eksamen gjennomføres i mai/juni.

NB! Det er ikke mulig å søke elevene fri i eksamensperioden.

Årets eksamen

Informasjon om eksamen på hver enkelt skole er tilgjengelig på It`s Learning.

Skolen inviterer også foresatte til elever på 10.trinn til informasjonsmøte om eksamen og videregående utdanning.

Ta kontakt med din skole for nærmere opplysninger.

Finn mer informasjon om årets eksamen på utdanningsdirektoratets nettside.

Sist endret 11.12.2014
Fant du det du lette etter?

Se også

Se også (1)
 
Login for redigering