Innskriving

Seksåringer får innskrivingsskjema i posten før de begynner på skolen.

I løpet av mars vil elever som skal begynne i 1. klasse skoleåret 2017/18, motta innskrivingsskjema i posten.

"Lokal forskrift om skoletilhørighet" ble vedtatt 27. februar 2017. Saken avgjør hvilken skole hvert enkelt barn sokner til. På grunn av denne saken foregår innskriving til skoleåret 2017/18 litt senere enn det som har vært vanlig.

Ta kontakt med skolen hvis du ikke har motatt innskrivingsskjema eller last ned innskrivingsskjema her.

Last ned innskrivingsskjema (PDF, 10 kB)

Innskrivingsskjemaet fylles ut og returneres den skole innskrivingsskjemaet ble sendt fra. I løpet av våren vil de nye elevene bli kontaktet av sin skole.

Framskutt eller utsatt skolestart

Foresatte kan søke om framskutt eller utsatt skolestart. For å kunne søke om framskutt skolestart må barnet ha fylt 5 år innen 01.april (§ 2-1 i opplæringsloven). Foresatte kan også søke om å utsette skolestarten.

Last ned søknadsskjema (PDF, 17 kB)

Saksbehandling

  1. De foresatte melder barnet inn i skolen og sender søknad til skolen.
  2. Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), som sakkyndig instans, underrettes om søknaden og innkaller til testing og foreldre-intervju.
  3. PPT får en uttalelse fra eventuell barnehage
  4. PPT utarbeider en sakkyndig vurdering som sendes rektor
  5. Vedtaket fattes av rektor. Vedtaket skal grunngis, jfr. fvl. § 24. 
  6. Vedtaket kan påklages og endelig klageinstans er fylkesmannen i Oslo og Akershus

 

Sist endret 01.03.2017
Fant du det du lette etter?
 
Login for redigering