Skoletilhørighet og -bytte

Alle barn har rett til å gå på sin nærskole. Her kan du se hvilken skole som er definert som din nærskole i Nittedal Kommune.

Barneskoler

Nittedal har 7 barneskoler, som hver har sitt opptaksområde. Se kart her (PDF, 12 MB).

Ungdomsskoler

Nittedal har 3 ungdomsskoler, som har hvert sitt opptaksområde. Se kart her (PDF, 12 MB).

Flytende skolegrenser

Enkelte områder har primær tilhørighet til en skole, men med mulighet for sekundært å kunne gi tilhørighet ved en annen skole. Dette kalles flytende skolegrenser og gjelder områder som har geografisk nærhet til mer enn en skole. Flytende skolegrenser er markert i kartene med skravur.

Skolebytte

Hvis du ønsker at ditt barn skal gå på en annen skole enn den barnet sokner til kan du søke om skolebytte. Skolebytte innenfor kommunens grenser innvilges under forutsetning av at den ønskede skole kan ivareta eleven og har kapasitet til å ta imot eleven.

Ved begrenset kapasitet ved den ønskede skolen, gis prioritet til søknader etter følgende kriterier og rekkefølge:

  1. sosiale og/eller medisinske forhold
  2. ønske om å fullføre skoleåret/ skoleløpet ved samme skole
  3. søsken ved ønsket skole
  4. trafikk- og sikkerhetsmessige forhold  

Skoleskyss ved skolebytte

Ved skolebytte må foresatte selv dekke eventuelle skysskostnader dersom det ikke foreligger særlige grunner.

Forskrift om skoletilhørighet i Nittedal Kommune

Forskriften ble vedtatt av Kommunestyret 27. februar 2017. Du finner hele forskriften her (PDF, 325 kB).

Sist endret 01.03.2017
Fant du det du lette etter?
 
Login for redigering