Sosial kompetanse

Skolen har klare målsettinger og oppgaver som gjelder elevenes personlige og sosiale utvikling

Sosial kompetanse er vi alle avhengige av for å kunne delta i sosiale fellesskap. I læreplanens generelle del står det at opplæringen skal gi elevene «kyndighet og modenhet til å møte livet sosialt, praktisk og personlig». Skolen skal arbeide med å utvikle elevenes sosiale ferdigheter og ikke bare skal dreie seg om fag. Skolen skal bidra til at elevene utvikler seg sosialt og personlig. Eleven skal utvikle sosiale ferdigheter som samarbeid, selvkontroll, ansvar og empati for andre. 

Sist endret 28.11.2016
Fant du det du lette etter?

Se også

 
Login for redigering