Språkopplæring for minoriteter

Elever med annet morsmål en norsk eller samisk har rett til særskilt norskopplæring til de har tilstrekkelig ferdigheter i norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen. 

Nittedal kommune har organisert særskilt norskopplæring for elever som ikke kan norsk i innføringsgrupper.

Innføringsgruppe for elever på barnetrinnet er på Holumskogen skole

Innføringsgruppe for elever på ungdomstrinnet er på Nittedal Ungdomsskole.

Når eleven har oppnådd tilstrekkelige ferdigheter i norsk, fortsetter eleven sin skolegang på sin nærskole.

Sist endret 05.12.2014
Fant du det du lette etter?

Se også

Se også (1)
 
Login for redigering