Felles standard for SFO i Nittedal

Det er utarbeidet en felles standard for alle kommunens SFOer. Standarden beskriver forventninger foresatte kan ha til SFO og forventninger til foresatte som har barn i tilbudet. Standarden er satt ut fra Nittedal kommunes gjeldende vedtekter for SFO.

Innhold og aktivitet


Hva kan du forvente av SFO?

– Ditt barn får naturlig støtte i praktiske gjøremål

– Ditt barn får støtte til å øke sin sosiale kompetanse

– Ditt barn får måltider i SFO innenfor strukturerte og gode rammer

– Ditt barn kan delta i frie og organiserte basisaktiviteter

 • frilek ute og inne
 • formingsaktiviteter
 • jevnlig, utendørs fysisk aktivitet 
 • gymsalaktiviteter
 • turer
– Ditt barn kan bruke sin kreativitet og skaperglede
– Ditt barn kan oppleve mestring 


Eksterne aktiviteter mot betaling:

SFO legger til rette for samarbeid og lokaler for tilbud fra kulturskolen og fra ideelle kultur- og idrettsorganisasjoner. De eksterne kursenes bruk av skolens lokaler skal ikke forringe tilbudet til SFO-barna som ikke går på kurs.

Tilbudene faktureres direkte fra de aktuelle aktørene

 

Hva kan SFO forvente av deg?

Du tar hensyn til at ditt barn kan følge tiden ut i påmeldte aktiviteter og delta i rydding

 

Struktur og forutsigbarhet


Hva kan du forvente av SFO?

 • Du får informasjon om åpningstider og feriepåmeldinger
 • Du finner viktig informasjon om SFO på skolens nettsider, It´s Learning og infotavler
 • Du får informasjon om hovedaktiviteter i SFO
 • SFO følger ordensreglementet for grunnskolen i Nittedal

Hva kan SFO forvente av deg?

 • Du setter deg inn i gjeldende vedtekter, betalingsreglement og planer
 • Du leverer avtaler, påmeldinger til ferier, aktiviteter og annet innen tidsfristen

Trivsel, trygghet og omsorg


Hva kan du forvente av SFO?

 • Du blir kjent med rutinene i SFO, blant annet i forhold til sikkerhet
 • Du opplever at en eller flere av de ansatte har god relasjon til ditt barn
 • Du opplever at ditt barn får mulighet til medvirkning og å gjøre valg
 • Du opplever at barnet trives i SFO
 • Du opplever at de SFO ansatte er imøtekommende
 • Du blir kontaktet dersom det er noe spesielt med ditt barn

Hva kan SFO forvente av deg?

 • Du gir SFO relevant informasjon om ditt barn
 • Du møter de ansatte i SFO med respekt
 • Du passer på at barnet ditt har riktig utstyr for planlagt aktivitet både inne- og utendørs
 • Du bidrar til at ditt barn følger gjeldende rutiner og regler som gjelder for SFO

Dialog og samarbeid


Hva kan du forvente av SFO?

 • Du har mulighet til å påvirke innholdet i SFO gjennom FAU og SU på skolen.
 • Du blir invitert til foreldremøte hvor SFO er på dagsorden.
 • Hva kan SFO forvente av deg?
 • Du gir SFO direkte tilbakemeldinger om hva du er fornøyd eller misfornøyd med.
 • Du deltar i brukerundersøkelser og møter
 • Du deltar på sosiale arrangementer.

Åpningstiden

 • Reguleres av vedtektene.
 • SFO har inntil 29 timer åpningstid i uka.
 • Innenfor tidsrommet 07.00 – 17.00 reguleres åpningstiden i forhold til skolens timeplaner og bruk av leksetid.

SFO PLASS


På knappen under kan du søke om sfo plass.

Søke SFO plass

Etter at søknad er registrert kan du logge inn med MinID eller BankID, for å:

 • Se eller endre søknaden.
 • Følge saksgangen.
 • Besvare tilbud om plass.
 • Oppdatere dine person- og kontakopplysninger.
 • Søke endring av plass.
 • Si opp plass.
Sist endret 03.06.2016
Fant du det du lette etter?

Finn frem

Se også

Se også (1)
 
Login for redigering