Voksenopplæring - grunnskole

Er du over opplæringspliktig alder (16 år) og mangler grunnskoleutdanning har du rett på å få grunnskoleopplæring.

Retten til grunnskoleopplæring for voksne gjelder såfremt du ikke har rett til videregående opplæring og har lovlig opphold i Norge.

Hvis du har behov for slik grunnskoleopplæring kan du søke Nittedal Kommune til postmottak@nittedal.kommune.no.

Voksne med rett på opplæring på grunnskolens område kan også har rett på spesialundervisning. Les mer.

Sist endret 26.11.2014
Fant du det du lette etter?
 
Login for redigering