Ansatte i PPT

Ta gjerne kontakt med oss dersom det er noe du lurer på.

Fjellstad, Lise. Leder av PPT.
Telefon: 67 05 92 70 Mobil: 95 76 96 77
Epost: lise.fjellstad@nittedal.kommune.no


Grythe, Andrea I. Kanavin. Leder for systemarbeid og psykologfaglig ansvarlig.
Telefon: 67 05 92 66 Mobil: 48 86 92 13
Epost: andrea.kanavin@nittedal.kommune.no

 
Aspunvik, Marie Gran. Psykolog.
Telefon: 67 05 92 65 Mobil: 48 86 92 16
Epost: marie.gran.aspunvik@nittedal.kommune.no
 
Andreassen, Anne Marte. Spesialpedagog.
Telefon: 67 05 92 54 Mobil: 90 47 08 29
Epost: anne.marte.andreassen@nittedal.kommune.no
 
Bauer, Jeanette Lindhart. Spesialpedagog. (ute i svangerskapspermisjon)
Telefon: 67 05 92 67
Epost: jeanette.lindhart.bauer@nittedal.kommune.no
 
Bråten, Berit. Spesialpedagog.
Telefon: 67 05 92 64
Epost: berit.brathen@nittedal.kommune.no
 
Bøe, Kristine. Psykolog. (vikar for Jeanette L. Bauer)
Telefon: - Mobil: 91 31 72 83
Epost: kristine.boe@nittedal.kommune.no
 
Enge, Kaja Jacobsen. Spesialpedagog. (vikar for Christine Fløgstad)
Telefon: 67 05 92 60 Mobil: 48 86 89 79
Epost: kaja.jacobsen.enge@nittedal.kommune.no
 
Fløgstad, Christine Birknes. Pedagog. (ute i svangerskapspermisjon)
Telefon: 67 05 92 65 Mobil: 48 86 92 04
Epost: christine.birknes.flogstad@nittedal.kommune.no

Guttormsen, Hilde. Spesialpedagog.
Telefon: 67 05 92 63
Epost: hilde.guttormsen@nittedal.kommune.no
 
Løken, Cornelia. Psykolog.
Telefon: 67 05 92 69 Mobil: 48 86 92 17
Epost: cornelia.loken@nittedal.kommune.no
 
Olaussen, Fanny Marlen. Spesialpedagog.
Telefon: 67 05 92 55  Mobil: 90 21 12 08 
 
Skogvang, Karina Brekke. Psykolog. 
Telefon: 67 05 92 62 Mobil: 48 86 91 32
Epost: karina.brekke.skogvang@nittedal.kommune.no
 
Smørdal, Hanne Plesner. Psykolog.
Telefon: 67 05 92 57 Mobil: 48 86 92 03
Epost: hanne.plesner.smordal@nittedal.kommune.no
 
Sundal, Ann-Helen Hanken. Psykolog.
Telefon: 67 05 92 57 Mobil: 48 86 91 32
Epost: ann-helen.sundal@nittedal.kommune.no
 
Sekretær PPT.
Telefon: 67 05 92 61
Epost: elin.fjeld@nittedal.kommune.no
 
 

Ansatte i spesialpedagogisk team for førskolebarn

Ta gjerne kontakt med oss, vi er lettest å nå på mail.

Martinsen, Sissel
Mobil: 94 87 53 85
Epost: sissel.martinsen@nittedal.kommune.no

Thon, Cicilia
Mobil: 47 97 01 86 fra
Epost: Cicilia.thon@nittedal.kommune.no

Thorvaldsen, Anne-Lise
Mobil: 47 48 99 97 
Epost: anne-lise.thorvaldsen@nittedal.kommune.no

Veum, Erik

Epost: erik.veum@nittedal.kommune.no

Wika, Eva Hanne
Mobil: 94 15 19 23
Epost: eva.hanne.wika@nittedal.kommune.no

Sist endret 31.10.2017
Fant du det du lette etter?

Finn frem

 
Login for redigering