Rød tråd: Tidlig innsats

Lurer du på om et barn trenger hjelp? Bruk Nittedal kommunes modell for tidlig innsats.

"Rød tråd" er prosedyrer som beskriver hvordan skolene skal arbeide med tidlig innsats, sosial kompetanse, skole/hjem-samarbeid og tilpasset opplæring/spesialundervisning.

"Tidlig innsats" er en del av Rød tråd, og beskriver arbeidet vi gjør når vi lurer på om et barn trenger hjelp. Det er en forpliktende handlemåte for alle ansatte i Nittedal i møte med barn, unge og deres foresatte.

Hovedmål

Ansatte i Nittedal skal - i samarbeid med foresatte - hindre at barn og unge vokser seg inn i større vansker.

Vi vil arbeide forebyggende ved å:

  • Umiddelbart ta tak i bekymringer rundt barn og unge.
  • Samarbeide med foresatte fra tidligst mulig tidspunkt og utnytte felles krefter maksimalt.
  • Utvikle, revidere og følge en modell som sikrer et godt tverrfaglig og tverretatlig samarbeid.
  • Utvikle og holde ved like ansattes faglighet, forståelse og ferdigheter i møte med små og store utfordringer.

Viktige dokumenter

Tidlig innsats: Beskrivelse av modellen (DOC, 75 kB)

Rød tråd: Invitasjon til det første møtet (DOC, 50 kB)

Rød tråd: Invitasjon til oppfølgingsmøte (DOC, 49 kB)

Rød tråd: Referat fra møte (DOCX, 27 kB)


Sist endret 16.03.2015
Fant du det du lette etter?

Finn frem

 
Login for redigering