Spesialpedagogisk team for førskolebarn

Spesialpedagogisk team for førskolebarn arbeider direkte med barn i alderen 0-6 år, som har rett til spesialpedagogisk hjelp etter opplæringsloven.

Spesialpedagogisk team for førskolebarn ble opprettet i 2011 og er en del av Enhet for pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).  


Tannhjul - Klikk for stort bilde

 

Hva har teamet ansvar for?

  • Planlegging, tilrettelegging, gjennomføring og evaluering av det spesialpedagogiske tilbudet. Dette arbeidet skjer med utgangspunkt i sakkyndig vurdering fra PPT, enkeltvedtak i henhold til opplæringsloven § 5.7, samt kartlegging og observasjon.
  • Utarbeidelse av barnets IOP og halvårsrapport/årsrapport. IOP beskriver mål og tiltak for barnet i en tidsavgrenset periode og evalueres normalt 2 ganger hvert år.
  • Veiledning av personalet i barnehagen
  • Foreldrerådgivning

Spesialpedagogene deltar i ansvarsgruppemøter og tverrfaglig samarbeid rundt barnet.

Arbeidsoppgavene til spesialpedagogisk team utføres i nært samarbeid med de som er barnet nærmest og kjenner barnet best; mor, far, barnehagepersonell. Samarbeidet skal sikre at barnet i størst mulig grad får tilpasset hjelp og et helhetlig tilbud. Foreldrene skal være trygge på at deres barn blir sett, forstått, ivaretatt og anerkjent i hverdagen.

Spesialpedagogisk team er opptatt av helheten – å synliggjøre de ressurser som er i og rundt barnet er nødvendig for å oppnå felles mål, god livskvalitet og mestring.

Sist endret 31.01.2016
Fant du det du lette etter?

Se også

 
Login for redigering