HR

Enheten har ansvar for...

  • lønnskjøring, personalforvaltning og personalutvikling
  • overordnede personal- og arbeidsgiverpolitiske spørsmål
  • rådgiver og veileder til ledere i vanskelige lønn- og personalsaker 
  • å sikre at aktuelt lov- og avtaleverk følges
  • å administrere frikjøpte tillitsvalgte og lærlinger
  • ivaretar sekretærfunksjonen i Administrasjonsutvalget, Arbeidsmiljøutvalget, Medbestemmelsesutvalget, AKAN og Tilretteleggingsutvalget.
  • generell saksbehandling knyttet til rekruttering, sykefraværsoppfølging, arbeidskontrakter.
  • å saksbehandle lønnskjøring og på den måten sikre riktig lønn til riktig tid, samt rapportere til KLP/SPK.
  • systemansvar for kommunens elektroniske personalhåndbok og rekrutteringsverktøyet WebCruiter.

Personalsjef er intern varslingsinstans

Se ledige stillinger

Sist endret 24.04.2015
Fant du det du lette etter?

Kontakt

HR-sjef

Personalsjef

Se også

 
Login for redigering