Røykfri kommune fra 1. august 2017

Fra denne datoen skal våre ansatte være røykfrie i arbeidstida – og tobakksfrie i møte med brukerne. 

tobakksfri-plakat-#1.jpg - Klikk for stort bilde

Det er ikke anledning til å røyke i og rundt kommunens lokaler. Alle landets skoler og barnehager har vært tobakksfrie siden 2014.

Hva mener man med tobakksfrie?

Vi bruker definisjonen i tobakkskadeloven som er slik:

Med tobakksvarer forstås varer som kan røykes, innsnuses, suges eller tygges såfremt de helt eller delvis består av tobakk.

Hvorfor gjør man dette? 

 • Av hensyn til dem som møter oss. Vi ønsker å skjerme brukerne mot tobakksbruk; røyklukt og snusbruk
 • Vi er rollemodeller. Spesielt for barn/unge.
 • Barn har rett til et tobakksfritt miljø. Det fremkommer av tobakksskadeloven.
 • Kommunen har et særlig ansvar. Helsedirektoratet sier at kommunen har et ansvar for og er en viktig arena i arbeidet med å forebygge og hindre tobakksbruk.
 • Det bidrar til bedre helse blant oss ansatte. Forskningen er entydig på umiddelbare helsegevinster ved røyke- og/eller snusslutt, med positiv effekt på sykefraværet. Se info om helsegevinstene under.
 • Røyking påvirker arbeidsmiljøet på forskjellige måter. Som humoristisk illustrert her
 • Tobakksbruk er forbudt flere og flere steder. Tobakksforbudet har blitt utvidet til inne- og uteområder i barnehager og skoler, i transportmidler, på arbeidsplasser, inngangspartier til offentlige virksomheter, i tillegg til serveringssteder og annet som ble omfattet av den opprinnelige røykeloven.

Hvilke helsegevinster er det ved å slutte å røyke? 

Når man slutter å røyke begynner kroppen umiddelbart å reparere skadene den har fått av tobakksrøyken. Risikoen for alvorlige sykdommer reduseres ved røykeslutt. Hvor raskt forbedringen kommer, avhenger av hvor mye og hvor lenge personen har røykt.

Dette skjer med kroppen ved røykeslutt:

 • Etter 20 minutter går pulsen ned og man har fjernet en viktig årsak til rynker.
 • Etter 8 timer bedres blodsirkulasjonen
 • Etter 24 timer synker risikoen for hjerteinfarkt
 • Etter 48 timer bedres smaks- og luktesansen
 • Etter 72 timer øker lungekapasiteten og kroppen er nikotinfri
 • Etter 2-12 uker kjennes det lettere å bevege seg raskt fordi lungekapasiteten og blodsirkulasjonen er bedre
 • Etter 1-9 måneder er man mindre utsatt for luftveisinfeksjoner og flimmerhårene i halsen kvikner til
 • Etter 3-9 måneder vil pusteevnen bli bedre og hosten avta
 • Etter 1 år vil immunforsvaret styrkes
 • Etter 2-4 år er faren for å utvikle hjertesykdom og hjerneslag betydelig redusert
 • Etter 10 år er risikoen for å utvikle lungekreft halvert i forhold til dem som ikke røyker. Sammen med mange andre krefttyper vil risikoen fortsette å synke de nærmeste årene. 
 • Etter 15 år er risikoen for hjerteinfarkt på samme nivå som hos en som aldri har røykt
 • Gravide reduserer risikoen for spontanabort og komplikasjoner, samt lavere fødselsvekt og for tidlig fødsel. Det blir lettere å lykkes med å bli gravid
 • Menn reduserer risikoen for impotens
 • Uønskede endringer i kjønnshormoner som følger av røyking unngås. For kvinner kan hormonendringene blant annet føre til benskjørhet og tidlig overgangsalder

Hvilke helsegevinster det ved å slutte å snuse?

Risikoen for å utvikle sykdom og alvorlige helsekonsekvenser vil også reduseres ved snusslutt. 

Dette skjer med kroppen ved snusslutt:

 • Pusten vil raskt bli friskere
 • Blodtrykket synker og blodsirkulasjonen bedres
 • Misfarging av tennene stopper opp
 • Endringer og misfarging av tannkjøtt og munnslimhinnene stopper opp og begynner å heles
 • Man sparer seg for mer enn 30 kreftfremkallende stoffer. Snusbruk har sammenheng med kreft i bukspyttkjertel, munnhule og spiserør
 • Man slipper å bekymre seg for at endringer i stoffskiftet på grunn av snusing kan gi økt risiko for diabetes og overvekt
 • Ved hjerteinfarkt vil sjansen for å overleve være større uten snus i munnen (nikotin bidrar til at blodårene trekker seg sammen)
 • Gravide reduserer risikoen for spontanabort og komplikasjoner, samt lavere fødselsvekt og for tidlig fødsel
 • Gravide som har sluttet å snuse fjerner tilleggsrisikoen for dødfødsel og fr å få barn med lav fødselsvekt eller leppe-ganespalte

Hva med de som ikke klarer å slutte? Hvem kan hjelpe?

Arbeidsgiver har forståelse for at det kan være vanskelig å slutte, og ønsker å legge til rette på ulike måter for å hjelpe til.   

 • Kurs. Nittedal kommunes Frisklivssentral arrangerer røyke- og snussluttekurs flere ganger i året. Meld deg på via kursportalen på nittedal.kommune.no.
 • Appen «Slutta». Appen fungerer som din personlige hjelper og motivator når du skal slutte. Den hjelper deg gjennom din slutteprosess, med tett oppfølging, samt råd og tips og fordeler du kan oppnå med å slutte. Appen er gratis å laste ned og tilgjengelig for IOS og Android.
 • Røyketelefonen 800 400 85. Røyketelefonen har god kompetanse på snus- og røykeslutt og kan brukes av både helsepersonell, kursledere, studenter, privatpersoner og andre. Veilederne ved Røyketelefonen bruker samtalemetoden motiverende intervju (MI) i veiledningen, og kurses og oppdateres jevnlig. Røyketelefonen tilbyr også veiledning over chat på slutta.no. Veilederne som jobber på Røyketelefonen har høyere utdanning fra ulike fagfelt. De har taushetsplikt.
 • Hjelpetilbud på helsenorge.no​​​​
 • Helsedirektoratets metoder og hjelpemidler. Du finner hele listen her.

Har arbeidsgiver lov til å innføre dette? 

Ja.  KS-advokatene har uttalt seg om dette, og Fylkesmannen har sluttet seg til vurderingen om at retningslinjene ikke strider mot den enkelte arbeidstakers rett til privatliv etter Den europeiske menneskerettskonvensjonens artikkel 8.

Men både fylkesmannen og KS-advokatene påpeker at de ansatte må informeres om at retningslinjene mot tobakksrøyking ikke gjelder ved ubetalte pauser, på tjenestereiser, bruk av privat bil i arbeidet og på kurs og seminarer. Likevel har man plikt til å bidra til brukernes røykfrie miljø.

Gjelder dette alle ansatte; også ekstravakter og vikarer?

Ja.

Hvem andre er det som har innført dette?

Nittedal kommune er ikke først ute med å bli en tobakksfri kommune. Et slikt regelverk er allerede innført i en rekke kommune; blant annet Stavanger, Overhalla,  Bodø, Risør og Ringebu. I Sverige er dette allerede mer utbredt.

Sist endret 30.05.2016
Fant du det du lette etter?

Finn frem

 
Login for redigering