Vi benytter sikker digital signatur

Når du skal inngå kontrakter eller avtaler med Nittedal kommune, kan du bli bedt om å benytte eSignatur.

 

eSignatur illustrasjon

Dermed kan du signere dokumenter elektronisk på en trygg, rask og enkel måte.

  • Du som privatperson eller representant for en bedrift  eller organisasjon kan motta og signere skjema, søknader, kontrakter og andre dokumenter på PC, mobil eller andre digitale enheter i det øyeblikket de blir utsendt.
  • Vi får sikker håndtering av dokumenter som krever signatur.

DIFI (Direktoratet for Forvaltning og IKT) og Posten lanserte eSignatur i mai 2016, og Nittedal kommune var første kommune til å ta i bruk verktøyet. 

Gå til signeringsløsningen

Sist endret 26.05.2016
Fant du det du lette etter?

Spørsmål og svar om eSignatur

Spørsmål og svar om eSignatur

.
Hvordan fungerer det?

Du får en lenke fra kommunen eller et varsel på SMS om at du har et dokument til signering. Du logger deg inn med ID-porten for å lese dokumentet. Dersom du aksepterer signering, blir du bedt om å gjøre det med BankID eller Buypass, som er det øverste sikkerhetsnivået. Du kan deretter laste ned en signert kopi av dokumentet til din egen maskin. Vi får automatisk også en signert kopi uten at du behøver å gjøre noe mer.

Er signaturen juridisk bindende?

Ja. Signeringen skjer med enten BankID eller Buypass, er like trygg som en vanlig håndskrevet signatur – og er juridisk bindende.

Skal jeg bruke min personlige innlogging også når jeg representerer en virksomhet?

Ja. I ”gamle dager” kunne man bli bedt om å legitimere seg med førerkort eller bankkort for å identifisere seg ved signering av dokumenter – uavhengig av om man skulle representere bare seg selv eller en virksomhet. Dette er en parallell til det.

Hvorfor må jeg oppgi fødselsnummeret mitt?

For at kommunen skal kunne sende dokumentet sikkert digitalt til deg, må man bruke fødselsnummer. Datatilsynet anbefaler at du gir fødselsnummeret til oss muntlig, skriftlig pr brev eller per sms, all den tid epost ikke tilbyr tilstrekkelig kryptering. Du kan være trygg på at vi bare benytter fødselsnummeret du gir oss til å registrere det aktuelle signeringsdokumentet på deg. Les mer om fødselsnummer hos Datatilsynet.

Hvorfor har man innført denne løsningen?

Fra 2014 er digital kommunikasjon hovedregelen når forvaltningen kommuniserer med andre. En enkelt kjøpskontrakt kan være på flere hundre sider, og vi har også en del dokumenter som enten allerede er digitale eller kommer på papir i dag – som krever at de signeres personlig. Disse dokumentene må man da skrive ut, signere og scanne inn igjen – og kanskje også sende på epost til mottager som må gjøre det samme. I sum gir det unødvendig tidsbruk, miljøkonsekvenser og betydelige portokostnader – og lavere kvalitet på produktet, ettersom dokumentene ikke lenger blir søkbare etter slik behandling. eSignatur gir derfor både høyere kvalitet på tjenesten til innbygger/virksomhet og effektiviserer våre prosesser betraktelig. 

Hva hvis jeg har reservert meg mot digital kommunikasjon med det offentlige?

Om lag 2% av befolkningen har benyttet seg av retten til å reservere seg fra digital kommunikasjon. I så tilfelle vil vi sende ut kontrakten på gamlemåten.  Man kan imidlertid ikke reservere seg fra digital kommunikasjon når man representerer en virksomhet.

 
Login for redigering