Administrasjonsutvalget er kommunens utvalg for behandling av saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte.  Utvalget er opprettet med hjemmel i hovedavtalens del B, § 4 og kommunelovens § 25.

Barn og unges kommunestyre (BUK) fremmer egne forslag, og har anledning til å uttale seg om berørte saker til Nittedal kommunestyre. 

Klagenemnda er klageinstans for saker hvor kommunen er endelig klageinstans, jf. forvaltningsloven  §28 annet ledd. 

Kontrollutvalget fører tilsyn med administrasjonen på vegne av kommunestyret, og påser at revisjonen fungerer på betryggende måte.

Vis alle
Fant du det du lette etter?

Finn frem

 
Login for redigering