Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget er kommunens utvalg for behandling av saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte.  Utvalget er opprettet med hjemmel i hovedavtalens del B, § 4 og kommunelovens § 25.

Oppgaver

Administrasjonsutvalget skal vedta personalreglement og andre retningslinjer for ansatte. 
Videre skal det være kommunens partssammensatte utvalg for drøfting og utforming av blant 
annet:
  • arbeidsgiverpolitikk generelt
  • særskilte tiltak rettet mot for eksempel rekrutteringstiltak, kompetanseutvikling m.m.
  • omstilings- og endringsarbeid
  • organisasjonsutvikling
  • reglement, retningslinjer og instrukser som gjelder ansatte
  • fastsetting av kommunens lønnspolitikk

 

Sakspapirer

Sakspapirer er tilgjengelig i PDF/A-format her: 

Møtekalender og sakspapirer

Ønsker du kopi av tidligere saker, kan du ta kontakt med politisk sekretariat på rådhuset; tlf 67 05 90 00 eller postmottak@nittedal.kommune.no. Klikk på den enkelte møtedato for å få opp sakslisten med tilhørende dokumenter. Er ikke datoen understreket, er det ikke dokumenter tilgjengelig.

Medlemmer

Administrasjonsutvalget skal bestå av inntil 7 av formannskapets medlemmer.

De ansatte skal ha 7 representanter, jf. hovedavtalen del B § 12-2. 
Arbeidstakerne velger 4, hvorav fungerende leder og nestleder, eller i dennes sted et annet 
medlem av Arbeidsutvalget, er selvskrevne.

Arbeidslederne, tekniske funksjonærer og merkantile funksjonærer kan velge en 
representant hver.
 

 

Reglement

Gå til reglementsoversikt

 
Sist endret 02.12.2015
Fant du det du lette etter?

Finn frem

 
Login for redigering