Barn og unges kommunestyre

Barn og unges kommunestyre (BUK) fremmer egne forslag, og har anledning til å uttale seg om berørte saker til Nittedal kommunestyre. 

Barn og unges kommunestyre diskuterer neste års budsjett og handlingsplan - Klikk for stort bildeBarn og unges kommunestyre diskuterer neste års budsjett og handlingsplan

Medlemmer 

BUK består av valgte representanter fra kommunens barne- og ungdomsskoler.

Organisering

BUK gjennomfører seks møter i året, og en representant for rådmannen tilrettelegger for gjennomføring av arbeidet. Ordfører er så langt det er mulig til stede på alle .

BUKs rolle

BUK skal være høringsinstans og gi innspill til formannskap og kommunestyret i saker som omhandler barn og unges levekår.

BUK skal forelegges og uttale seg skriftlig i saker som gjelder:

  • Plansaker som berører barn og unge
  • Prinsipielle saker som gjelder barn og unge
  • Tiltak med barn og unge som målgruppe

BUK skal tas med på drøfting under arbeidet med større saker av prinsipiell betydning for barn og unge, eller som omhandler barn og unges levekår.

BUK kan fremme egne saker for politisk behandling i hovedutvalg, formannskap og kommunestyret, men de har ikke rett til å kreve at sakene blir tatt opp til behandling.

BUK skal ivareta barn og unge i Nittedal sine interesser i samarbeid med barnetalspersonen.

BUK skal ha samme status som eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

 
 

Valgordning

Valget skal gjennomføres i januar og foregå på følgende måte: 

  • Alle som vil representere sin skole i BUK kan stille opp.
  • Representantene i BUK skal også ha fast plass i elevrådet som skolens representanter i BUK. 

Referater

Referatene oversendes de voksnes politiske organer. 

Se referatene

 

 

Reglement

Gå til reglementsoversikt

 
Sist endret 11.12.2017
Fant du det du lette etter?

Finn frem

Kontakt

Kommunalsjef oppvekst og utdanning

 

 

 

 

 
Login for redigering