Klagenemnda

Klagenemnda er klageinstans for saker hvor kommunen er endelig klageinstans, jf. forvaltningsloven  §28 annet ledd. 

Klagenemnda behandler klager over enkeltvedtak fattet av andre kommunale organer, herunder administrasjonen, dersom ikke annet er bestemt ved lov eller forskrift, eller kommunestyret selv har vedtatt noe annet. Klagenemnden behandler ikke klager over kommunestyrets vedtak.

Klagenemnden kan prøve alle sider ved klagesaken – dvs. både de faktiske og rettslige sider ved vedtaket og det skjønn som ligger til grunn for avgjørelsen, men klagenemnden skal ikke uten saklig grunn gripe inn i de underliggende instansers eller rådmannens delegerte avgjørelser.

Sakspapirer

Gå til sakspapirer for klagenemnda

 

 

Reglement

Gå til reglementsoversikt

 
Sist endret 22.02.2016
Fant du det du lette etter?

Finn frem

 
Login for redigering